Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Odobrenie legalizácie súkromného pálenia alkoholu je pre potravinárov veľkým sklamaním

V Bratislave 20. 9. 2018 Národná rada Slovenskej republiky  schválila kontroverznú novelu tzv. páleničiarskeho zákona - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Jej schválenie je pre potravinárov veľkým sklamaním.

 

Stavovské organizácie vyvinuli enormné úsilie, aby odvrátili negatívne dopady rýchlo napísaného návrhu novely zákona, ktorý predkladateľ menil do poslednej chvíle v pléne rozsiahlym pozmeňovacím návrhom. Tento zákon neprinesie žiadne pozitíva, ktoré strana Most Híd sľubuje. Predkladatelia naformulovali požiadavky na občana, ktorý si bude chcieť dať registrovať vlastnú pálenicu takým spôsobom, že namiesto odstránenia nelegálneho pálenia bude mať zákon opačný efekt – zvýšenie počtu nelegálnych páleníc.

 

Okrem iného povinnosti, ktoré norma stanovuje kontrolným orgánom štátu, sú nejasne definované a ťažko vykonateľné, napr. kontrola dodržiavania stanoveného množstva a kvality vyrobeného destilátu, keďže zákon neurčuje spôsob merania, kontrola držby destilačného zariadenia, ale aj povoľovanie výroby destilátu a následne po ukončení výroby opatrenie destilačného zariadenia uzávermi. Doriešenie týchto problémov, a to aj z pohľadu technického a personálneho zabezpečenia dodržiavania zákona, prenechal predkladateľ na štátne orgány, ktoré sa budú musieť s výsledným znením zákona vysporiadať.

 

Okrem týchto vecných výhrad stále platí, že prijatý zákon je v rozpore s právom EÚ, pričom stavovské organizácie na tento rozpor upozorňovali od začiatku, napriek tomu nebol predkladateľmi ani v pozmeňovacom návrhu odstránený. Dá sa teda predpokladať, že v dohľadnej dobe vytkne Slovenskej republike tento rozpor priamo Európska komisia.

 

Implementáciu, spoločenské a finančné dopady prijatého zákona budeme pozorne sledovať a v čase verejne vyhodnotíme jeho zmysel.

 

„Je poľutovaniahodné, že zásadné a odborné výhrady voči prijatiu zákona zo strany stavovských organizácií, ale aj samotných štátnych orgánov, neboli predkladateľom riadne vypočuté a zapracované. Prijatie takéhoto dôležitého zákona by malo byť založené na odbornej diskusii a skoro celospoločenskom konsenze, po vykonaní príslušných analýz a dopadových štúdií. Práve preto schválením zákona naša aktivita nekončí, keďže budeme tí, ktorí budú musieť stáť pri sanácii následkov schváleného zákona,“ dodala riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová.

 

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 4520.9.2018