Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Rezortné ocenenie pre profesora Jozefa Goliana

Bratislava 22. augusta 2018: Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia. Medzi ocenenými bol aj prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie  a potravinárstva SPU v Nitre a predseda Výboru pre vedu, výskum, inovácie a zamestnanosť PKS.  Za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín získal bronzovú medailu. Ocenenie je uznaním jeho dlhoročnej práce v oblasti pôdohospodárstva a ocenením odborného prínosu, ktorým prispel k rozvoju tohto náročného odvetvia.

 

Pánovi profesorovi gratulujeme k získaniu ocenenia!22.8.2018