Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári k podielu vystavenia slovenských potravín: Pokles sa zastavil, našim cieľom je rast

 

Bratislava 21. júna 2018: Potravinárska komora Slovenska už od roku 2011 uskutočňuje prostredníctvom agentúry GfK prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín klesol od roku 2011, kedy dosahoval 50%,  na úroveň 37,2% v roku 2017, pričom v roku 2018 predstavuje 37,7%. Napriek nepatrnému nárastu oproti minulému roku sa však netreba predčasne tešiť, pretože naďalej ide o veľmi nízke číslo v porovnaní s inými krajinami. Cieľom slovenských potravinárov je dosiahnuť podiel slovenských výrobkov aspoň na úrovni roku 2011.

 

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2018 uskutočnila prostredníctvom agentúry GfK prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2017 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2018 v rovnakých predajniach ako v roku 2017.

 

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2018 úroveň 37,7%, čo je mierny nárast o 0,5 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2017. Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal, v roku 2018 sa tento pokles zastavil. „V posledných mesiacoch sme zaznamenali zvýšenú snahu obchodných reťazcov o získavanie slovenských dodávateľov, ako aj ich spoločnú iniciatívu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá viedla k zavádzaniu tzv. regionálnych pultov. Túto snahu samozrejme oceňujeme, pretože len spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán sa nám podarí zvrátiť veľmi nelichotivú situáciu v slovenskom potravinárstve,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Ako však ukazujú čísla, regionálne pulty ani malí dodávatelia sami osebe výrazné zvýšenie podielu slovenských potravín neprinesú. Sú však vynikajúcim nástrojom na to, aby sa ku slovenským spotrebiteľom dostali kvalitné potraviny vyrobené v ich regióne. Pre ministerstvo aj samotné reťazce by to mal byť signál, že je potrebné si opätovne sadnúť za jeden stôl s potravinármi, dôkladne prediskutovať situáciu v slovenskom potravinárskom priemysle a priniesť také riešenia, ktoré nás dostanú minimálne na úroveň roka 2011,“ dodáva Daniel Poturnay.

 

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (67%), vody a minerálky (55%), pivo, víno, liehoviny a destiláty (49%) a balené mäsové výrobky (47%). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové (9%), oleje (10%), konzervované produkty (13%) a cukrovinky čokoládové (18%). Podiel vystavenia slovenských výrobkov ostal vo väčšine kategórií stabilný, poklesol iba v kategórii vína.

Najviac slovenských potravín je zastúpených už tradične na regáloch reťazcov COOP Jednota (56%) a CBA (50%), najmenej v reťazci Lidl (16%). Podiel vystavenia slovenských výrobkov mierne vzrástol oproti minulému roku v reťazcoch Lidl, Tesco a CBA, poklesol v Metre. V ostatných reťazcoch ostal nezmenený na úrovni predchádzajúceho roka. Podiel vystavenia slovenských výrobkov v jednotlivých typoch predajní zostal oproti minulému roku stabilný.

 

Aby sa podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov výrazne zvýšil je podľa Potravinárskej komory Slovenska potrebné podporovať existujúci potravinársky priemysel na Slovensku za účelom zvyšovania potravinárskej výroby produkujúcej pridanú hodnotu a aktívne podporovať zavádzanie nových technológií a inovácií. V neposlednom rade musí štát vytvárať také podmienky na podnikanie, aby existujúce potravinárske podniky zostali konkurencieschopné a aby sa výroba nepresúvala do iných krajín. Pretože aj keď sa výroba presunie do inej krajiny, značka ako taká na pultoch zostáva. Pri presune výroby zároveň prichádza prvovýroba o veľakrát významného odberateľa suroviny. Bez chýbajúcej spracovateľskej kapacity na Slovensku sa podpora prvovýroby minie svojmu účinku, nakoľko pridaná hodnota zo spracovania potravín sa bude vytvárať v iných štátoch. Roztvárajúce sa nožnice negatívneho salda zahraničného obchodu by mali byť nočnou morou nielen pre potravinárov, ale aj politikov spravujúcich náš štát.

 

Okrem prieskumu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov sleduje Potravinárska komora Slovenska od roku 2013 aj podiel vystavenia privátnych značiek na pultoch obchodov. Na rozdiel od slovenských výrobkov si privátne značky oproti minulému roku výrazne polepšili v neprospech značkových potravín. Podiel vystavenia privátnych značiek na regáloch v potravinových reťazcoch predstavuje v roku 2018 výšku 24%, čo je nárast oproti roku 2017 takmer o tri percentuálne body.  Dlhodobý trend od roku 2013 ukazuje mierne stabilný podiel vystavenia privátnych značiek, tento rok sa hodnota vyšplhala nad hodnotu z roku 2013.

Kategórie, v ktorých bol zaznamenaný najvyšší a najnižší podiel privátnych výrobkov, ostali oproti minulému roku takmer nezmenené. Najviac privátnych výrobkov je zastúpených v kategórii mlieko (64%), konzervované produkty (41%) a balené mäsové výrobky (40%), najmenšie zastúpenie je v kategórii pivo, liehoviny a destiláty (8%) víno (9%) a nečokoládové cukrovinky (10%). Podiel privátnych výrobkov vzrástol vo všetkých sledovaných kategóriách.

 

Najviac sú privátne potraviny zastúpené v predajniach typu diskontné predajne a veľkosklady (50%), kde došlo oproti minulému roku k výraznému nárastu (takmer na úroveň v roku 2016). V ostatných predajných formátoch je podiel na úrovni 17-20%. Najviac privátnych značiek je zastúpených v regáloch reťazcov Lidl (59%), Kaufland (23%) a COOP Jednota (20%), najmenej v reťazci Metro (14%).

„Výrazný nárast podielu privátnych výrobkov nie je pre potravinárov dobrou správou. Základnou stratégiou pri privátnych značkách je prinášať primeranú kvalitu za výhodnú cenu a preto si aj obchodné reťazce vyberajú výrobcov na základe kritéria najnižšej ceny. Pre potravinárov je však kľúčové budovať dôveru a lojalitu spotrebiteľa ku vlastnej značke na základe osvedčenej kvality a overenej receptúry,“ uzatvára prezident PKS.

 

 

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

 

COOP Jednota                              56 %

CBA                                              50 %

Billa                                               40 %

Metro                                            36 %

TESCO                                         42 %

Kaufland                                        37 %

Lidl                                                16 %

 

 

 

Podiel slovenských výrobkov na regáloch predajní SR podľa kategórií:

 

Rok 2018             Zmena oproti roku 2017

 

Mlieko                                           67 %                                + 2 p. b.

Vody a minerálne vody                   55 %                                + 1 p. b.

Pivo                                               49 %                                - 1 p. b.

Víno                                              49 %                                - 3 p. b.

Liehoviny a destiláty                       49 %                                - 1 p. b.

Mäsové výrobky                             47 %                                + 1 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné              46 %                                0

Mliečne výrobky – prírodné syry     42 %                                + 2 p. b.

Cestoviny                                      38 %                                - 1 p. b.

Spracované produkty                     32 %                                  0

Trvanlivé pečivo                             26 %                                  0

Nealkoholické nápoje                     23 %                                - 1 p. b.

Cukrovinky čokoládové                  18 %                                  0

Konzervované produkty                  13 %                                - 1 p. b.

Oleje                                             10 %                                +1 p. b.

Cukrovinky nečokoládové                 9 %                                  0

 

 

 

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

 21.6.2018