Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Oznámenie Komisie – Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030

Oznámenie Komisie – Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030.

Dátum zverejnenia: 8.5.2018

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1526890139374&uri=CELEX:52018XC0508(01)