Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Žijeme veľmi rýchlo, spoločné rodinné stolovanie sa stáva víkendovou záležitosťou (kópia)

(Tlačová správa) 

 

Bratislava 4. mája 2018 - Počet detí, ktoré neraňajkujú, sa stále zvyšuje. Desiate si deti do školy stále nosia z domu, ale spoločné rodinné večere už nie sú v móde. Voľné chvíle cez víkendy a prázdniny trávia deti najčastejšie so svojimi rovesníkmi, počas týždňa sa vo voľných chvíľach venujú najmä športovým aktivitám. Aj toto prezradili tohtoroční piataci v unikátnom celoslovenskom prieskume stravovacích a pohybových návykov, ktorý bol súčasťou kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo, organizovaného Potravinárskou komorou Slovenska.

 

Hlavným cieľom internetového kurzu Hravo ži zdravo je naučiť deti princípom zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Kurz nám však dal aj možnosť nahliadnuť do stravovania žiakov a ich rodín, a zistiť, ako trávia voľné chvíle  a to vďaka dotazníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kurzu. Tento rok dotazník vyplnilo 3392 žiakov 5. ročníkov základných škôl po celom Slovensku, uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

V prieskume sa Potravinárska komora Slovenska zamerala na stravovanie piatakov počas dňa:

 

Len polovica detí raňajkuje pravidelne každé ráno

 

Asi najhoršou správou z hľadiska stravovacích návykov piatakov je ich stravovanie v ranných hodinách. Iba 54 % desaťročných raňajkuje pravidelne každé ráno, 36 % uvádza, že raňajkuje občasne a až 10 % detí uvádza, že neraňajkuje vôbec. Bohužiaľ, v tomto prípade je negatívne aj medziročné porovnanie s výsledkami dotazníkov v predchádzajúcich ročníkoch kurzu Hravo ži zdravo.

 

Deti si do školy nosia desiate z domu

 

Deväť z desiatich piatakov si desiatu do školy prinesie z domu, čo je určite pozitívnym zistením. Rodičia sú stále najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim stravovanie dieťaťa v dopoludňajších hodinách. Najčastejšou desiatou je slovenská klasika a to rožok alebo chlieb, a to u 69 % dopytovaných. Druhou najčastejšou odpoveďou sú ovocie a zelenina, ktoré na desiatu konzumuje skoro pätina žiakov. Relatívne pozitívnou správou je, že sladkosť (napolitánku, keksík, koláčik a podobne) ako desiatu uvádza iba 7 % dnešných piatakov.

 

Spoločné rodinné stravovanie a trávenie voľného času

 

Zaujímavým zistením boli skutočnosti týkajúce sa spoločného rodinného stravovania a trávenia voľného času detí. Tieto otázky boli do dopytovania zaradené po prvý raz a poskytujú zaujímavý pohľad na život slovenských rodín so školopovinnými deťmi, konkrétne piatakmi ZŠ.

 

Voľný čas v dňoch pracovného pokoja a počas prázdnin trávia deti najčastejšie aktívne v spoločnosti svojich rovesníkov. Túto odpoveď uviedla viac ako tretina (34 %) respondentov, druhou najčastejšou odpoveďou boli športové aktivity, ktoré ako najčastejšiu aktivitu určilo 27 % detí. Prekvapením je relatívne malý počet detí, ktoré najčastejšie trávia voľný čas aktívne spolu s rodičmi a to len 17 %.

 

V pracovných dňoch sa situácia výrazne mení. Od pondelka do piatku hrajú vo voľnom čase detí prím športové aktivity, ktoré uvádza ako najčastejšiu aktivitu 40% detí a príprava do školy, ktorú uvádza 23 % detí. Až na treťom mieste sa s 15 % nachádzajú záujmové krúžky.

 

Ďalším zaujímavým zistením prieskumu je frekvencia spoločného stravovania rodín. Prieskum sa zaoberal samostatne rodinným stravovaním počas pracovného týždňa a samostatne počas víkendov. Zatiaľ čo počas víkendov sa potvrdil zvyk stretávania sa pri rodinnom stole, kde stále skoro 80 % detí uvádza spoločné rodinné stolovanie, počas pracovného týždňa nie je u mnohých rodín spoločné stravovanie každodennou rodinnou aktivitou. Iba 57 % detí uvádza, že ich rodina večeria spoločne v jednom čase. V prípade 43 % detí prebieha stravovanie počas pracovného týždňa individuálne, každý člen rodiny večeria v inom čase.

 

„Prieskum o stravovacích a voľnočasových návykoch dnešných piatakov bol vstupenkou do kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo. Veríme, že takmer 5000 žiakov, ktorí sa tento rok do kurzu Hravo ži zdravo zapojili a absolvovali 4 lekcie o najdôležitejších potravinových skupinách, o príjme a výdaji energie a o udržaní si ich rovnováhy, si svoj jedálniček upraví správnym smerom, pokiaľ je to potrebné. A dúfame, že rodičia ich v tom podporia a pridajú sa k nim, lebo správna skladba stravovania a pohybu je základom zdravého životného štýlu dieťaťa aj dospelého,“ uzatvára Jana Venhartová.

_______________________________________________________________________________________________

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 454.5.2018