Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS: Poznáme výsledky 7.ročníka kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo, víťazi si zasúťažia s Matejom Tóthom

 

Bratislava, 27. marec 2018 – Internetový vzdelávací kurz Hravo ži zdravo, ktorý organizuje Potravinárska komora Slovenska, za 7 rokov svojho trvania naučil žiť zdravo už 38 000 žiakov 5. ročníkov ZŠ po celom Slovensku. Počas siedmych ročníkov sa do neho zapojilo už viac ako 2000 tried. Dvanástich najlepších žiakov kurzu čaká aj tento rok spoločný tréning s víťazom olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro Matejom Tóthom.

 

Interaktívny kurz Hravo ži zdravo vedie deti k vytváraniu správnych stravovacích návykov a podporuje ich zdravý životný štýl. Primárnym cieľom projektu je preventívne pôsobenie, teda zmeniť nevhodné stravovacie návyky, zlepšiť pitný režim a zvýšiť pohybovú aktivitu u detí. V školskom roku 2017-2018 sa do kurzu zapojilo 4628 žiakov zo 168 škôl a 240 tried po celom Slovensku a najaktívnejšie školy boli zo Žilinského a Nitrianskeho kraja, naopak najmenej aktívne sú dlhodobo školy v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

 

„Teší nás záujem učiteľov a vedenia jednotlivých základných škôl o zapojenie sa do súťaže. Problematika civilizačných chorôb, medzi ktoré patrí aj obezita a na ňu nadväzujúce ochorenia, je stále aktuálnejšia a jedným z najdôležitejších nástrojov je práve vzdelávanie a práca s deťmi, aby si osvojili princípy zdravého životného štýlu už v útlom veku. Podľa dotazníka, ktorý nám učitelia tried zapojených do Hravo ži zdravo vyplnili na začiatku kurzu, sa školy venujú zdravému životnému štýlu na viacerých vyučovacích hodinách, organizujú týždeň zdravej výživy na škole, alebo dokonca majú určený jeden deň v týždni, kedy si deti do školy nenosia nič sladké, iba ovocie. Kurz Hravo ži zdravo je preto výbornou nadstavbou existujúcich aktivít škôl, lebo sa deťom prihovára ich jazykom a v online prostredí, ktoré je atraktívne pre 10-11 ročných školákov,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Žiaci zapojení do kurzu absolvovali na internetovom portáli www.hravozizdravo.sk postupne 4 lekcie zdravého životného štýlu a využívali program na hodnotenie jedálnička, pohybových aktivít a pitného režimu. Žiaci si v lekciách zábavnou formou preverili svoje vedomosti v oblasti príjmu a výdaja energie a získali cenné rady, ako zdravým spôsobom udržať rovnováhu v príjme a výdaji energie.

 

Žiaci 5. tried za absolvovanie úloh v jednotlivých lekciách získali body pre seba aj pre svoju triedu, ktoré sa na konci kurzu zrátali a boli určujúce pre poradie tried v súťažnej časti kurzu a získanie hlavných cien. Jedinou podmienkou účasti triedy v súťažnej časti kurzu Hravo ži zdravo bola registrácia a aktívna účasť 70 % počtu žiakov v danej triede, ktorý uviedol učiteľ pri registrácii triedy.

 

Mimoriadnu cenu vyhlásila Potravinárska komora Slovenska pre tú triedu, ktorá vytvorí najlepší reklamný spot o zdravom životnom štýle triedy s témou: "Naša trieda žije zdravo".

 

VÍŤAZI 7. ROČNÍKA HRAVO ŽI ZDRAVO:

 

Tri najlepšie triedy, ktoré dosiahli najvyšší bodový priemer na žiaka vo svojej kategórii, získavajú pre všetkých svojich žiakov a pre učiteľa oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a od Slovenského národného múzea voľný vstup do ľubovoľnej expozície SNM na území Slovenska podľa vlastného výberu.

 

Škola

Trieda

Body na žiaka

Body spolu

Počet žiakov v triede

Počet súťaž. žiakov

Kategória

Katolícka ZŠ sv. J. Nepomuckého, Rožňava, Košický kraj

5.A

407,2

3  665

   9

   9

1 – triedy do 10 žiakov

ZŠ s MŠ  Šarišské Jastrabie 270, Prešovský kraj

5.A

418,9

5 865

 14

 14

2 – do 20 žiakov

I. Základná škola S. Chalupku 313/14, Prievidza, Trenčiansky kraj

5.C

415

9 960

 24

 24

3 – nad 20 žiakov

 

Traja najlepší žiaci kurzu, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v rámci celého Slovenska, vyhrávajú poukazy na nákup oblečenia a potrieb na šport a voľný čas od spoločností KUPS v hodnote 80,- € na žiaka.

 

Súťaž o najlepšie video triedy na tému „Naša trieda žije zdravo“ ocenenú finančnou čiastkou 300,- € vyhráva:

Katolícka základná škola s Materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Link na víťazné video:

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9LHfwBLcU&feature=youtu.be

 

 

 

Mimoriadnu cenu účasť na mimoriadnom tréningu s Matejom Tóthom získava 12 žiakov s najväčším počtom hlasov.

 

Mená výhercov sú zverejnené na stránke www.hravožizdravo.sk.

 

 

„Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že vedomosti, ktoré si nielen víťazi, ale všetci účastníci odniesli z kurzu Hravo ži zdravo, budú využívať vo svojom jedálničku naďalej a prenesú ich aj do svojich rodín“, dodáva Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB. Odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter Minárik, majiteľ poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

 

Projekt podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku do roku 2019, ako aj Mgr. RNDr MUDr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR, ktorý prevzal záštitu nad celým projektom a Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Rio de Janeiro.

 

K atraktivite súťaže prispeli vecnými cenami spoločnosti KUPS a Slovenské národné múzeum.

 

  

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 51 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 4527.3.2018