Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: Chceme byť moderné a konkurencieschopné odvetvie

(Tlačová správa)

 

Potravinári: Chceme byť moderné a konkurencieschopné odvetvie

 

Bratislava 18. apríla 2018 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) predstavila na riadnom valnom zhromaždení svoju víziu do roku 2030: Chceme byť moderné, konkurencieschopné odvetvie prinášajúce zdravé a inovatívne výrobky, so zníženým dopadom na životné prostredie. K naplneniu tejto vízie je potrebné na Slovensku zvýšiť potravinársku produkciu, aktívne zavádzať inovácie a výsledky výskumu do praxe a neustále zlepšovať podnikateľské prostredie. Potravinári si zároveň opätovne zvolili za prezidenta PKS Daniela Poturnaya.

 

Zaostávanie v hrubej potravinárskej produkcii, neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, nízky podiel slovenských výrobkov na pultoch maloobchodov či prepad Slovenska v rebríčkoch ekonomickej stability. To je len niekoľko problémov, ktoré sa podpisujú pod upadajúci potravinársky priemysel na Slovensku.

 

Slovenské potravinárstvo je dlhodobo finančne podvyživené, a podpora štátu smeruje do iných odvetví priemyslu. V roku 2017 nebol poskytnutý ani jeden investičný stimul pre potravinársky priemysel.

 

„Na zlú situáciu v slovenskom potravinárskom priemysle upozorňujeme už niekoľko rokov. Vo všetkých ukazovateľoch sa potravinársky priemysel prepadá. Táto situácia je neudržateľná. Musíme zatiahnuť za ručnú brzdu a prijať razantné kroky na zlepšenie postavenia potravinárov. Posledná vec, ktorú by sme chceli robiť, je neustále len upozorňovať na problémy a každý rok konštatovať ešte väčší úpadok nášho priemyslu,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

Potravinárska komora preto zintenzívni svoju činnosť a plánuje väčšiu angažovanosť svojich členov. V rámci svojho fungovania zavádza viaceré významné zmeny, ktoré majú za cieľ posunúť celý slovenský potravinársky priemysel do 21. storočia. Cez väčšiu angažovanosť členov chce zabezpečiť posun v oblastiach, ktoré môžu ako potravinárske podniky priamo ovplyvniť. Je to najmä zavádzanie nových postupov, inovácie výrobkov, aktívna spolupráca s akademickou obcou a propagačné aktivity potravinárskeho priemyslu v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie. Cieľom je navzájom sa inšpirovať a spoločnými silami posúvať celé odvetvie dopredu. V oblastiach, ktoré ovplyvňuje svojimi opatreniami najmä štát – či už ide o vytváranie podmienok na rozvoj potravinárskeho priemyslu alebo zlepšovanie podnikateľského prostredia, je Potravinárska komora Slovenska pripravená vyvíjať zvýšenú aktivitu podávaním konštruktívnych návrhov na zlepšenie.

 

Komora zároveň plánuje pokračovať vo svojich projektoch zisťovania podielu vystavenia slovenských výrobkov na pultoch obchodov a podielu vystavenia privátnych značiek na pultoch v maloobchode. Zároveň bude pokračovať v interaktívnom kurze zdravého životného štýlu pre žiakov 5. ročníka základných škôl Hravo ži zdravo, do ktorého sa počas uplynulých siedmych rokov zapojilo už viac ako 38 tisíc žiakov. Komora bude naďalej pokračovať v snahe o kultiváciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov prostredníctvom Iniciatívy pre férový obchod.

 

Zameria sa aj na oslovovanie nových členov a v rámci existujúcej členskej základne na inšpiráciu pri zavádzaní nových technológií, inovácií výrobkov, reagovanie na nové trendy v spotrebiteľskom správaní a v neposlednom rade rozvoj talentov pracujúcich v potravinárskom priemysle.

  

„Slovenskí potravinári môžu byť hrdí na kvalitné výrobky, s ktorými sa chcú presadiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. S nástupom nových technológií sa menia aj očakávania spotrebiteľa a jeho návyky a  všetky tieto zmeny sa týkajú aj potravinárskeho priemyslu. Chceme ukázať, že naše odvetvie nie je označované vládou SR ako strategické náhodou. Chceme ho ďalej rozvíjať a ukázať, že dokážeme držať krok s rozvinutými krajinami,“ uzatvára D. Poturnay

 23.4.2018