Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/316 - Dovozné clá v sektore obilnín
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/316 z 2. marca 2018, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 3. marca 2018
 
Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ
 
Link na predpis: