English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
31.10.2018
Medzinárodná konferencia: Cudzorodé látky v požívatinách
 

 

Názov podujatia slovensky:

Cudzorodé látky v požívatinách

Názov podujatia anglicky:

Additives and Contaminants in Foodstuffs 2018

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Termín konania:

október  2018

Miesto konania:

 FIS, Štrbské Pleso

Garant podujatia:

Ing. L. Staruch, PhD., doc. MUDr. Igor Kajaba, PhD.,

Počet účastníkov:

100

Kontaktná adresa, e-mail, web:

ladislav.staruch@stuba.sk

Kontaktná adresa , e-mail, web

ladislav.staruch@stuba.sk, www.fchpt.stuba.sk

Rokovací jazyk:

Slovenský, český, poľský anglický,

Anotácia  podujatia:

Hlavnou témou podujatia bude zdravotná bezpečnosť potravín – cesta ovládania rizika, odhad zdravotného rizika a nová legislatíva v oblasti prídavných látok a kontaminantov v požívatinách.

V ďalších prednáškach sú témy týkajúce sa toxikológie, analytických metód, monitoringu a expozícii človeka cudzorodým látkam  pochádzajúcim z potravín.

Slávnostný spoločenský večer bude venovaný jubilantom  a zároveň oceňovaniu významných osobností.

Požadovaný príspevok zo SAV:

500 €