English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
66/2010
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ

32/2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 32/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)]