English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
740/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009 z 12. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

733/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 733/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa prijímajú núdzové opatrenia pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami formou nákupu masla a sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže na obdobie od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009

Oznámenie 2009/C 187/02
Zoznam názvov zemepisných jednotiek menších, ako je členský štát, uvedených v článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 (stolové vína so zemepisným označením)

Oznámenie 2009/C 187/01
Zoznam akostných vín vymedzených vinohradníckych oblastí

702/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

701/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 701/2009 z 3. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1182/2008, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2009

698/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

687/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2009 z 29. júla 2009, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska

669/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES

647/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 647/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Brněnské pivo alebo Starobrněnské pivo (CHZO)]