PKS - Food Trends Forum 2005
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
17.05.2005
Food Trends Forum 2005

FOOD Trends Forum 2005
Fórum o trendoch priemyslu potravín 2005

17.5. 2005 hotel Holiday Inn Bratislava

PROGRAM

1. časť

(moderuje Vladimír Šinák, Potravinárska komora Slovenska)

9,00-9,10
Otvorenie

  9,10-9,20
Príhovor 
 

 9,20-9,35
Rast úlohy ochrany spotrebiteľa v potravinovej legislatíve EÚ


9,35-9,50
Globálna stratégia WHO pre výživu

 

 9,50-10,05
Výživová politika Slovenska

 10,05-10,20 
Vízia a ciele potravinárskeho priemyslu EÚ

10,20-11,00
Prestávka na občerstvenie

2. časť

 

11,00-11,15 
Vývoj a trendy vo výrobe potravín a ich zložiek

11,15-11,30
 Politika auditu surovín – súčasť firemnej politiky kvality a bezpečnosti produktov

11,30-10,45 
Hygiena a bezpečnosť v praxi potravinárskeho podniku

11,45-12,00

Stravovacie zvyklosti SLovákov

 

12,00-13,00
Obed

Diskusné fórum

téma: Správne zaobchádzanie s potravinami v potravinovom reťazci
Do diskusného fóra budú prizvaní experti PKS z projektu BSP CIAA

na podporu potravinovej bezpečnosti,

MP SR, MZ SR, ÚVZ SR a ŠVPS SR

kontakt: infoservis@pks.sk