Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
29.05.2020
Verejný odpočet PPA za rok 2019
 

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že dňa 29. mája 2020 (piatok) v čase od 10.00 hod. – 11.00 hod. sa bude konať verejný odpočet činnosti PPA za rok 2019.

Tento rok sa verejný odpočet kvôli mimoriadnej situácii vyhlásenej vládou SR a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR uskutoční elektronickou formou.

 

Výročná správa o činnosti PPA za rok 2019 spolu s prezentáciou hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2019 je zverejnená na webovom sídle PPA www.apa.sk.