Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
05.12.2019
Zasadnutie Výboru PKS pre zdravý životný štýl

P o z v á n k a


Vážení členovia Výboru PKS pre zdravý životný štýl,

dovoľujem si Vás pozvať na rokovanie výboru, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 5. decembra 2019 od 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

Lucia   M o r v a i , v.r.
predsedníčka Výboru PKS pre zdravý životný štýl

 

 

Poznámka: Svoju účasť potvrďte prosím len elektronicky na tomto linku.