Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
05.12.2019
Zasadnutie Legislatívneho výboru PKS

P o z v á n k a


Vážení členovia Výboru pre legislatívu pri PKS,

dovoľujem si Vás pozvať na rokovanie výboru, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 5. decembra 2019 od 13.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

Jana V e n h a r t o v á, v.r.
predsedníčka Výboru pre legislatívu pri PKS

 

 

Poznámka: Svoju účasť potvrďte prosím len elektronicky na tomto linku.