Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinárska komora Slovenska sa pripája k Svetovému dňu potravín.

Potravinárska komora Slovenska sa pripája k Svetovému dňu potravín.

 

Bratislava, 16. októbra 2019 – Svetový deň potravín upozorňuje na problematiku výživy a potravín. Prečo ešte je tento deň dôležitý a o čom hovorí? Tento deň bol Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený už v roku 1981. Viac ako 820 miliónov obyvateľov našej planéty trpí hladom. Ešte väčšie množstvo obyvateľov má však nadváhu či obezitu. Cieľom tohto programu je dosiahnuť zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Nemenej dôležitou úlohou v tomto smere je aj monitorovanie stravovania obyvateľov Slovenska, nakoľko zdravá výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravín je „Zdravou výživou pre svet bez hladu“. Potravinárska komora Slovenska sa tiež pripája k spoločnej výzve, aby každý z nás prispel svojou troškou k lepšiemu výsledku, k spoločným aktivitám so spoločným cieľom.

 

Jedným z poslaní Potravinárskej komory Slovenska je aj edukácia v oblasti zdravého životného štýlu. Zúčastňujeme sa rôznych prednášok na tému stravovania či už detí alebo dospelých. Ako samozrejmosť berieme účasť na odborných kongresoch a intenzívne sa zaoberáme vhodným stravovaním detí na školách. Potravinárska komora Slovenska sa pripája k možnosti edukácie detí v oblasti racionálneho zdravého stravovania internetovým kurzom pre priaznivcov zdravého životného štýlu pod názvom Hravo ži zdravo, ktorý je úspešne organizovaný už od roku 2012, a to pre žiakov piatych ročníkov základných škôl. Jeho hlavným cieľom je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu“, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

 

Svetový deň potravín je zameraný na riešenie globálneho hladu. Každoročne sa stretávajú ľudia z celého sveta, aby demonštrovali svoj záväzok nejakým, sebe vlastným spôsobom, odstrániť celosvetový hlad z nášho života. „Aj my si kladieme za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácií na svete v súvislosti so stravovaním a opatreniami proti hladu,“ dodáva Jana Venhartová.

 

Spoločná akcia v 150 krajinách robí Svetový deň potravín jedným z najslávnejších dní kalendára OSN. Stovky podujatí a podporných aktivít spájajú vlády, podniky, mimovládne organizácie, médiá a širokú verejnosť. Podporujú celosvetové povedomie a činnosť pre tých, ktorí trpia hladom, a potrebu zabezpečiť zdravú stravu pre všetkých. Food and Agriculture Organization of the United Nations každý rok organizuje veľké množstvo podujatí vo viac ako 130 krajinách po celom svete na oslavu Svetového dňa potravín. Ťažiskom dňa je to, že jedlo je základné a základné ľudské právo. Napriek tomu vo svete miliárd denne trpí na podvýživu denne viac ako 820 miliónov ľudí na celom svete, 60 % žien a takmer päť miliónov detí mladších ako päť rokov trpí na podvýživu. „Podľa nás je veľmi dôležité poznamenať, že zatiaľ čo milióny ľudí hladujú, 672 miliónov ľudí trpí obezitou a ďalších 1,3 miliardy trpí nadváhou. Môžeme to pomôcť zmeniť“, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

 

Viac informácií o podujatiach a Svetovom dni potravín nájdete na tomto linku: http://www.fao.org/world-food-day.

Viac informácií o projekte Hravo ži zdravo nájdete na tomto linku: https://www.hravozizdravo.sk/18.10.2019