Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Usmernenie k propagácií potravín formou letáku

Bratislava, 28. júna: Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke Usmernenie k aplikácií ust. § 12 ods. 1 písm. q) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - usmernenie sa týka povinností pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie.

 

Usmernenie je dostupné na tomto linku.

 

Usmernenie letáky potravín potraviny ministerstvo letákové akcie28.6.2019