Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov rokovali s podpredsedníčkou vlády SR

 

Bratislava 10.6.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, v rámci pravidelných stretnutí rokovala s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Predmetom diskusie bolo najmä rozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov, štátny rozpočet na rok 2020 a budúca Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.

 

Rokovania so zástupcami Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Ministerstvo informovalo radu o spôsobe prerozdelenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov najmä vo forme Zelenej nafty pre poľnohospodárov, na vyplatenie ktorej je už schválená schéma aj legislatívna úprava. Ďalších 17 miliónov eur predstavuje odškodnenie za straty spôsobené suchom v roku 2017, ďalšie schémy sú v štádiu schvaľovania Protimonopolným úradom, resp. v štádiu prípravy. Rozpracovaná je aj finančná pomoc pre potravinársky priemysel, pri ktorej RPPS SR očakáva, že jej konkrétna podoba bude predstavená najneskôr na jeseň 2019. Samosprávy opakovane tlmočili ministerstvu svoju žiadosť byť pri príprave dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú poľnohospodárov a potravinárov.

 

Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy oceňujú, že vzájomne rokovania a diskusie vyústili do zvýšených finančných prostriedkov na pomoc poľnohospodárom a potravinárom v roku 2019 v sume 80 miliónov eur. Pre dlhodobý rozvoj slovenského agropotravinárskeho odvetvia je však potrebné, aby štát vyčlenil zo štátneho rozpočtu aj na ďalšie roky zvýšenú podporu, a to minimálne v sume, aká bola poskytnutá na rok 2019.

 

„Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv od svojho založenia upozorňuje, že zlepšenie stavu celého odvetvia a zastavenie prepadajúceho sa negatívneho salda zahraničného obchodu s potravinami sa dá len systematickou finančnou podporou štátu. Tá by však mala byť pre poľnohospodárov a potravinárov garantovaná aj na ďalšie roky, a to minimálne v objeme 80 mil. eur tak, ako bola poskytnutá v roku 2019,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska, ktorá v prvom polroku 2019 predsedá Rade samospráv.

 

Ďalšími témami rokovania bola aj príprava Strategického plánu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ či zákon o poľovníctve, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

„Vítame konštruktívnu a na faktoch založení diskusiu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktorá zastupuje majoritu slovenských poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenská národná strana nielen deklarovali záujem posunúť agropotravinársky sektor na Slovensku vpred, ale dnes sme predstavili konkrétne výsledky. So zástupcami RPPS, ale aj s Európskou komisiou intenzívne komunikujeme a  prinášame skutočné riešenia pre slovenských poľnohospodárov aj potravinárov a prostredníctvom nich pre slovenských spotrebiteľov,“ povedala po rokovaní Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

„Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv oceňuje konštruktívny dialóg podpredsedníčky vlády a jej snahu spoločne hľadať riešenia problémov, ktoré trápia poľnohospodárov a potravinárov. Veríme, že vďaka vzájomnej diskusii a pri zohľadňovaní názoru a potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej praxe sa nám spoločne podarí posunúť celé naše odvetvie z periférie záujmu spoločnosti na miesto, ktoré mu právom patrí,“ uzatvára D. Poturnay.

___________________________________________________________________________

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

 

 13.6.2019