English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
26.09.2019
Konferencia o kontaminantoch v potravinách reťazci
 

Vážení experti,

 

dovoľujem si Vás informovať o konaní 3. medzinárodnej konferencie o kontaminantoch v potravinách reťazci: výzvy v hodnotení rizika (International Conference on Food Contaminants: challenges on risk assessment - ICFC 2019), ktorá sa uskutoční 26. – 27. 09. 2019 v Aveiro, Portugalsko.


Táto medzinárodná konferencia poskytuje fórum pre vedeckých pracovníkov, ktorí si vymieňajú pokročilé poznatky o kontaminantoch  v potravinách a ich vplyve na ľudské zdravie. V rámci ICFC 2019 sa uskutočnia aj prednášky svetovo uznávaných vedcov. V rámci niekoľkých sekcií budú pokryté nové výzvy v hodnotení rizika.

 

Dôležité termíny

Predloženie abstraktov:              16. 06. 2019

Zvýhodnená registrácia:              31. 07. 2019

 

Účastníci ICFC 2019 sú srdečne vyzvaní, aby prispeli do osobitného vydania špeciálneho čísla odborného periodika Food Research International: Food Safety & Risk Assessment.

V prípade potreby doplňujúcich informácii je možné kontaktovať organizátorov: info@icfc2019portugal.com

Podrobné informácie, výšku konferenčných poplatkov a program nájdete v priloženom letáku.

 

Krásny deň praje

 

Lucia Gabrišová

 

Ing. Lucia Gabrišová

Štátny radca |Odbor bezpečnosti potravín a výživy |Sekcia potravinárstva a obchodu