Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
12.06.2019
Informačný deň_získanie prostriedkov z programov EU
 

Dobrý deň,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - Centrálny koordinačný orgán  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

 

Termín konania: 12. júna 2019 (streda)

 

Miesto konania: Starohájska 10, Trnava

 

Na tomto informačnom dni budú predstavené nasledovné priamo programy:

  • Horizont 2020 -  program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia. 
  • Erasmus + - program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
  • Kreatívna Európa - program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
  • LIFE - program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

 

V prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je možné registrovať 2 účastníkov za organizáciu najneskôr do 5. júna 2019 prostredníctvom elektronického formulára – Elektronický prihlasovací formulár.

 

Prosíme, v prípade otázok, alebo ak by ste Vašu registráciu museli zrušiť, tak nás kontaktujete.

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

Ing. Petra Kovárová

Referát pre IPC

Koordinátor

 

033/5559 652 | 0905 877 040

petra.kovarova@trnava-vuc.sk

 

Starohájska 10, 917 01 Trnava

P.O.BOX 128, Slovenská republika

 

www.trnava-vuc.sk

                 

 

#spolutvorimekraj