Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS víta podpísanie ministerskej deklarácie

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k podpisu ministerskej deklarácie k Smernici o obnoviteľných zdrojoch energie po roku 2020

 

Bratislava, 17. apríla 2019 : Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu.

 

„Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Potravinárska komora Slovenska preto víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva ku Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Agrosektor má mnohé obmedzenia vyplývajúce z rôznych politík a tak krok, ktorým by sa otvoril priestor pre oživenie výroby na vidieku prijíma PKS s potešením. Deklarácia ministrov Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky potvrdzuje fakt, že emisné ciele v doprave je možné dosiahnuť len vyšším využitím obnoviteľných zdrojov energie.

 

Sme presvedčení že pri politickej vôli sa spoluprácou rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia, dajú dosiahnuť potrebné výsledky v ochrane životného prostredia a udržateľnosti zdrojov surovín, ktoré budú celospoločensky prospešné z viacerých pohľadov.

 

 

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

 

Európski ministri poľnohospodárstva rokovali o zelenej architektúre

  • Nariadenie o strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020
  • Opatrenia proti odlesňovaniu a degradácii lesovPodpis ministerskej deklarácie k Smernici o obnoviteľných zdrojoch energie po roku 2020

Luxemburg, 15. apríla 2019 – Nariadenie o strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky či opatrenia proti odlesňovaniu a degradácii lesov. To boli hlavné témy, ktorými sa dnes zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH).

 

„Dosť často počúvam na Slovensku kritiku nastavenia európskych agrodotácií, nízku diverzitu pestovaných plodín alebo nedostatočnú viazanosť platieb na produkciu. Rada EÚ je presne tá platforma, kde môžeme ovplyvniť celé fungovanie budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Snažíme byť na tomto fóre veľmi aktívni,“ uviedla po rokovaní Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Hlavnou témou pondelkového rokovania európskych ministrov pre poľnohospodárstvo bolo Nariadenie o strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) v rámci balíka reforiem CAP po roku 2020. Podľa predloženého návrhu by členské štáty mali mať možnosť prispôsobiť nástroje svojim konkrétnym potrebám, pričom spôsob, akým to plánujú urobiť, by mali uviesť práve v spomínaných strategických plánoch CAP. V rámci tohto bodu zástupcovia členských štátov predstavili národné pozície k novej zelenej architektúre. Tá by mala byť založená na troch základných prvkoch, kondicionality, eko-schémy v I. pilieri a environmentálnej schémy v II. pilieri. „Pokiaľ ide o zelenú architektúru ako takú, považujem za správne, že nová Spoločná poľnohospodárska politika umožní poľnohospodárom zapojiť sa do ochrany prírody a napĺňania klimatických cieľov. Predpokladom pre naplnenie environmentálnych cieľov je však adekvátny rozpočet,“ uviedla vo svojom vystúpení ministerka Gabriela Matečná.

 

Európski ministri okrem budúcnosti poľnohospodárstva venovali pozornosť aj opatreniam v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov na globálnej úrovni. Okrem rozširovania pôdy na poľnohospodársku produkciu, ktoré je najvýznamnejšou príčinou tohto javu, sa medzi ďalšie významné faktory radia záber pôdy na výstavbu sídelnej a dopravnej infraštruktúry a ťažba dreva spôsobom, ktorý sa vymyká konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch. V poľnohospodárskej produkcii sa na odlesňovaní podieľajú najmä komodity ako mäso z hovädzieho dobytka, palmový olej a sója. „Sme si plne vedomí, že v prípade globálneho odlesňovania a degradácie lesov ide o problematiku, ktorá si vyžaduje komplexnejšie prístupy najmä v rozvojových krajinách. Slovenská republika podporuje zámer zabezpečenia udržateľného pestovania poľnohospodárskych komodít v krajinách, kde sa pestujú, a kde je veľká pravdepodobnosť, že ich pestovanie nie je udržateľné a kde následkom toho prichádza k odlesňovaniu,“ zdôraznila ministerka Matečná.

 

Súčasťou programu slovenskej delegácie v Luxemburgu bolo aj podpísanie ministerskej deklarácie Slovenska, Poľska a Českej republiky k Smernici o obnoviteľných zdrojoch energie po roku 2020. „Zmena klimatických podmienok sa bytostne dotýka každého z nás, európskych farmárov nevynímajúc. Považujeme za nevyhnutné globálnemu otepľovaniu radikálne sa postaviť a zmierňovať jeho dopady. Som presvedčená, že neexistuje iné riešenie ako zintenzívnenie úsilia jednotlivých sektorov, nájdenie synergií medzi nimi a rýchla aplikácia účinných opatrení do praxe. Naša Deklarácia práve takéto synergické riešenie podporuje. Európsky agrosektor jedinečným spôsobom prispieva k znižovaniu emisií množstvom existujúcich opatrení. Prostredníctvom trvalo udržateľnej produkcie surovín podporuje výrobu a plošné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií, ako napríklad biopalív,“ zakončila ministerka Gabriela Matečná.17.4.2019