Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/388

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/388 z 11. marca 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny 2′-fukozyllaktóza produkovanej s použitím baktérie Escherichia coli K-12 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

 

Viac info na tomto linku: