Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/386

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/386 z 11. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o rozdelenie colných kvót na určité poľnohospodárske výrobky uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a dovozné licencie vydané a dovozné práva pridelené v rámci týchto colných kvót

 

 

Viac info na tomto linku: