Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/428

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/428 z 12. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny

 

Viac info na tomto linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:075:TOC