Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/343

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov s číslom C/2019/1522

 

 

Viac info na tomto linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.062.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:062:TOC