Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/252

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/252 z 11. februára 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/240/ES, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku 

 

Viac info tu a v v prílohe:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.042.01.0029.01.SLK&toc=OJ:L:2019:042:TOC