Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/108

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/108 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej zložky potravín lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2019:023:TOC