English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
14.01.2019
Zasadnutie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat
 

Vážení kolegovia, experti NOVS.

Dňa 14.1.2019 sa uskutoční ďalšie zasadnutie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, sekcie pre GM potraviny a krmivá a environmentálne riziko.

Súčasťou zasadnutia bude 6 hlasovaní k návrhom Vykonávacích rozhodnutí Komisie týkajúcich sa:

  • zmeny v rozhodnutí 2011/891/EÚ a vykonávacích rozhodnutiach 2017/1211, 2017/1212, 2017/2449 a 2017/2450 v nadväznosti na zmenu predstaviteľa vlastniaceho autorizáciu (príloha B.01);
  • zmeny v rozhodnutí 2007/703/ES a vykonávacích rozhodnutiach 2017/2452 a 2018/1109 v nadväznosti na zmenu predstaviteľa vlastniaceho autorizáciu (príloha B.02);
  • zmeny vo vykonávacích rozhodnutiach 2013/648/EÚ a 2013/650/EÚ v nadväznosti na zmenu predstaviteľa vlastniaceho autorizáciu (príloha B.03);
  • povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice 4114 s určením do potravín a krmív (príloha B.04 + stanovisko EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5280)
  • povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice MON 87411 s určením do potravín a krmív (príloha B.05 + stanovisko EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5310)
  • povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a jej subkombinácií Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507 (príloha B.06 + stanovisko EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5309)

Okrem hlasovania bude prebiehať diskusia k stanoviskám úradu EFSA k bezpečnosti:

Dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o vyjadrenie Vášho stanoviska k bodom B.01 - B.06, ako aj k samotným stanoviskám EFSA, ktoré budú prezentované v rámci diskusie. Svoje stanoviská, otázky a prípadné pripomienky mi prosím zašlite na e-mailovú adresu: petra.vankova@land.gov.sk najneskôr do stredy, 9.1.2019 do 9:00.

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujem.

Dovoľte mi zároveň poďakovať sa Vám za doterajšiu spoluprácu a popriať Vám príjemné strávenie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka 2019.

S pozdravom,

Petra Vanková

 

 

Ing. Petra Vanková, PhD.

Hlavný štátny radca | Odbor bezpečnosti potravín a výživy | Sekcia potravinárstva a obchodu

B.01_zmeny_v_5_nariadeniach.docx
B.02_zmeny_v_3_nariadeniach.docx
B.03_zmeny_v_2_nariadeniach.docx
B.04_GM_kukurica_4114.docx
B.05_GM_kukurica_87411.docx