Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/1879_uskladnenie sušeného odstredeného mlieka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1879 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2018:307:TOC

 

 
 
Diskusia
Diskusia
EÚ 2018/1879_uskladnenie sušeného odstredeného mlieka
Príspevky v debate vyjadrujú názory členov. Debata nie je redigovaná či moderovaná. Redakcia serveru nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Ich dĺžka môže byť maximálne 2000 znakov. Dlhšie príspevky budú automaticky skrátené. Urážlivé, vulgárne a rasistické texty sú neprijateľné, rovnako ako neplatená reklama.