Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku prekvitá

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu spracovateľov mäsa

                                                               

Bratislava 6. decembra 2018 :  Predaj cez sociálne siete, ambulantný predaj či predaj na trhoviskách – spôsobov, ako uviesť na trh mäso neznámeho pôvodu alebo nelegálne vyrobený mäsový výrobok je v súčasnej dobe neúrekom -  stačí byť trochu kreatívny. Dopady na zdravie spotrebiteľa však môžu byť  tragické. S blížiacimi sa sviatkami narastá aj ponuka tzv. „domácich špecialít“.  Spotrebitelia by však mali byť opatrní - dopady na zdravie spotrebiteľa môžu byť fatálne až tragické. Pred kúpou takéhoto výrobku sa vždy vopred informujte, či má výrobca príslušné povolenia na výrobu a nezabudnite si vždy poznačiť názov a adresu predávajúceho.

 

„ Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov je na Slovensku každodennou realitou.  Vo vzťahu k zdraviu spotrebiteľa je to však tikajúca časovaná bomba, s možným tragickým koncom, pričom v letných mesiacoch riziko  ochorenia z takýchto potravín ešte stúpa. Spotrebiteľom preto odporúčame, aby sa pred kúpou takéhoto výrobku vždy vopred u výrobcu informovali, či má príslušné povolenia na výrobu a užitočné môže byť aj zaznamenanie si názvu a adresy predávajúceho uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa

 

Medializované potravinové kauzy z minulých období sú praktickým príkladom toho, že v nesprávnych rukách aj potravina môže byť zbraňou vo vzťahu k osobe, ktorá ju skonzumuje. Výhodnejšia cena či prísľub ,, domácej kvality “ sú tie najčastejšie dôvody, prečo sa spotrebiteľ uchýli k nákupu mäsových výrobkov z nelegálnych výrob. Neuvedomuje si však, že výrobky, ktoré s takou  dôverou kupuje, môžu byť vyrobené niekde v špinavej garáži, z ,, inej “ suroviny ako spotrebiteľ očakáva alebo zo suroviny pochybnej kvality či od pochybného zdroja.

 

Nelegálne vyrobené mäsové výrobky sú jedným veľkým otáznikom z hľadiska bezpečnosti i kvality potraviny  – kupujúci nevie o nich vôbec nič a preto nemá ani žiadnu záruku, že kupovaný výrobok mu nespôsobí zdravotné ťažkosti.

 

Len pripomíname,  že nelegálny výrobca nepodlieha žiadnej kontrole a nie je povinný žiadnym spôsobom vykonávať ani kontrolu bezpečnosti a kvality výrobkov, ktoré uvádza na  trh.

 

Podľa údajov uverejnených na webovej stránke  Štátnej veterinárnej  a potravinovej správy SR je k 1.11.2018  na území Slovenskej republiky schválených 123 bitúnkov a 321 rozrábok mäsa domácich kopytníkov, 60 výrob mäsových prípravkov a 184 prevádzok na výrobu mäsových výrobkov. Títo výrobcovia sa k zodpovednosti za svoje  výrobky hlásia prostredníctvom svojej značky a postupne si prostredníctvom svojich výrobkov budujú  svoje dobré meno v očiach zákazníka.  Mäso a mäsové výrobky  uvádzajú  na trh len na základe schválenia zo strany úradných orgánov, čo v praxi znamená plnenie požiadaviek platnej legislatívy  a to vrátene povinnosti vedieť výrobok uvedený na trh spätne vysledovať, či poskytnúť zákazníkovi o výrobku všetky potrebné informácie ( napr. prostredníctvom etikety ). Takýto  výrobcovia  sú zároveň pravidelne kontrolovaní aj zo strany kontrolných orgánov.

 

,, Nelegálna výroba mäsových výrobkov a ich predaj, rovnako aj predaj nelegálneho mäsa  priamo ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Na zamedzenie tejto činnosti je potrebné urgentne prijať opatrenia a porušenia zákona je potrebné prísne trestať.,“ uvádza Peter Lančarič, člen predstavenstva Zväzu spracovateľov mäsa  a na záver dodáva: „ Zväz spracovateľov mäsa je pripravený na základe poznatkov z praxe spolupracovať s príslušnými orgánmi.“ 

 

Zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou. Členovia Zväzu sa hlásia k princípom trhovej ekonomiky, rešpektujú a dôsledne dodržiavajú pri výkone svojej činnosti právny poriadok platný na území Slovenskej republiky.

___________________________________________________________________________________

Kontakt : Eva Forrai, výkonná riaditeľka, slovmaso@gmail.com, tel : 0902 947 052                                                                                                                          

 6.12.2018