Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu PKS

Dňa 19. novembra sa uskutočnilo hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Odborná komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, potravinárskeho výskumu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prezidenta PKS posudzovala prihlásené výrobky zo štyroch kritérií, medzi inými výživové hodnoty a senzorické hodnotenie výrobkov. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 35 výrobkov od 15 výrobcov potravín. Slávnostné vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční na valnom zhromaždení PKS dňa 13.12.2018.19.11.2018