Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU 2018/1631_nariadenie EU_extrakt z brusníc v prášku

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1631 z 30. októbra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

 

 

Viac info tu:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0017.01.SLK&toc=OJ:L:2018:272:TOC