English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

 Tlačová správa Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

 

Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %.

 

Dobrovoľný záväzok prispeje k celoeurópskemu záväzku výrobcov na zníženie prijatých kalórií z nápojov do roku 2020

 

V Bratislave dňa 10. októbra 2018

 

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku 1) sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín.

Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch2).

 

V nealkoholických nápojoch zníženie obsahu pridaných cukrov priamo vedie k zníženiu ich kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom  znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %. Naplnenie tohto ambiciózneho cieľa chcú výrobcovia nealkoholických nápojov dosiahnuť:

 

  • Reformuláciou - postupnou úpravou receptúr aj s použitím nekalorických sladidiel, napríklad stévie
  • Inováciou - novými nápojmi s minimálne 30 % znížením energetickej hodnoty alebo úplne bez kalórií
  • Zvýšením marketingovej podpory - a podielu nízkokalorických a nekalorických nápojov na trhu
  • Motiváciou spotrebiteľov a podporou konzumácie minerálnych a pramenitých vôd
  • Zvýšením ponuky - menších nápojových obalov pre lepšiu kontrolu prijatých porcií

 

 

Prijaté opatrenia tak pozitívne ovplyvnia viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku a takmer 500 miliónov všetkých európanov.3)

 

„Plánujeme pokračovať v inováciách a rozširovaní nášho portfólia tak, aby si každý spotrebiteľ mohol pre seba vybrať nápoje, ktoré mu chutia a zároveň splnia jeho zvýšené nároky na zdravý životný štýl. Chceme prispieť svojim podielom k tomu, aby si tí, ktorí chcú obmedziť celkový príjem kalórií, mohli vybrať nealkoholický nápoj so zníženou energetickou hodnotou alebo úplne bez obsahu kalórií, a mali k dispozícii svoje obľúbené nápoje v menších obaloch, pre lepšiu kontrolu prijatých porcií“, hovorí Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

 

Dobrovoľný záväzok výrobcov nealkoholických nápojov je prvým sektorovým záväzkom na Slovensku na podporu všeobecného cieľa EÚ na zníženie obsahu pridaných cukrov v potravinách o 10%. Asociácia výrobcov nealkoholických  nápojov a minerálnych vôd na Slovensku aktívne spolupracuje aj s Úradom verejného zdravotníctva SR v pracovnej skupine zameranej  na reformulácie a formulovanie zásad zdravej výživy s ohľadom na rizikové faktory.

___________________________________________________________________________

 

Viac o AVNM:

Zastupujeme slovenských aj nadnárodných výrobcov sýtených a nesýtených nealkoholických nápojov, ľadových čajov, ovocných nápojov, ovocných štiav a nektárov, minerálnych vôd  a energetických nápojov.

 

Podiel členov AVNM na trhu nealkoholických nápojov predstavuje 52 % v objeme a takmer 60 % v hodnote predaja. Na trhu minerálnych vôd naši členovia pokrývajú 64 % všetkých predaných vôd, vrátane privátnych značiek. Takmer 80% spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1300 ľudí.

 

Ako zástupca výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku podporujeme diskusiu o možnostiach reformulácie potravín a nápojov zameranú na zníženie obsahu pridaných cukrov v potravinách, komunikujeme s kanceláriou WHO na Slovensku a sme súčasťou pracovnej skupiny zameranej na formulovanie zásad zdravej výživy s ohľadom na rizikové faktory vedenej Úradom verejného zdravotníctva SR

 

 

Kontakt:

Mgr. Lucia MORVAI

Výkonná riaditeľka AVNM

office@nealkonapoje.sk

+421 911 591 201

 10.10.2018