English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
28.06.2018
Plenárne zasadnutie panelu NDA úradu EFSA
 

V dňoch 28. - 29. 6. 2018 sa bude konať v talianskej Parme 85. plenárne zasadnutie panelu pre dietetické produkty, výživu a alergény (NDA) úradu EFSA.

 

Časový plán zasadnutia: 28. júna 2018 od 9.00 do 18.00 hod.

                                           29. júna 2018 od 9.00 do 13.30 hod.

Miesto: Parma, Taliansko

 

Dávame členom do pozornosti, že uvedeného zasadnutia je možné sa zúčastniť ako:

1) pozorovateľ

Úrad EFSA túto možnosť zaviedol, aby mohla aj širšia verejnosť sledovať prácu úradu EFSA, ako diskutuje o vedeckých stanoviskách a ako dochádza k prijatiu vedeckých stanovísk. Pozorovatelia smú zúčastneným vedeckým expertom klásť otázky.

V prípade, že sa chcete zasadnutia zúčastniť ako pozorovateľ, prečítajte si Príručku EFSA pre pozorovateľov, a potom sa prihláste, prosím prostredníctvom elektronického formulára. Počet miest je obmedzený, preto uskutočnite registráciu čo najskôr.

 

2) prostredníctvom priameho prenosu na webe (webcast)

V tomto prípade je potrebná Vaša registrácia prostredníctvom tohto formuláru.

 

V prípade, že máte k plenárnym zasadnutiam otázky, kontaktujte: publicmeetings@efsa.europa.eu.

 

Predbežný program zasadnutia a bližšie informácie nájdete na tomto odkaze:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180628

 

Ďalšie plánované plenárne zasadnutia EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers