Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Vyk. rozhodnutie Komisie - o financovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín v rámci programu