English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
05.06.2018
Biznis raňajky - Správa dát v 21. storočí
 

 

Termín konania: 5. júna 2018 o 9.00 hod.

Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

 

Registrácia na seminár: (kód 180605) - prihláška v prílohe

Účasť: bezplatná

Bližšie informácie na:  http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018041901

 

Uvedený seminár organizuje Bratislavská regionálna komora SOPK  v spolupráci so spoločnosťou LLARIK, s.r.o.

 

V rámci programu seminára odznejú témy:

- Ako efektívne spravovať firemné dáta, cloud computing, jeho úrovne, výhody a
nevýhody

- Bezpečnosť firemných dát

- Finančné porovnanie nákladov riešenia

 

Pozvánku s programom nájdete v prílohe.

sprava_dat_21._stor..pdf