English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
01.06.2018
Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR
 

NPPC - Výskumný ústav potravinársky organizuje odborné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“,  pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

 

Termín konania: 1. júna 2018 o 9.00 hod.

Miesto: Bratislava

Pozvánka s programom sympózia: v prílohe

Prihláška: v prílohe - vyplnenú poslať na email: matulova@vup.sk do 20.5.2018

Účasť: zdarma

 

Sympózium sa bude konať pod záštitou podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej, za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávy, odbornej verejnosti z vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcií vrátane univerzít, ako aj podnikateľskej sféry Slovenskej a Českej republiky.

 

Sympózium bude prebiehať formou okrúhlych stolov na témy legislatívy a úradnej kontroly a vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v podmienkach SR a ČR vo vzťahu k spoločnej 100 – ročnej histórii.

pozvanka_Bezpecnost_a_kvalita_potravin_v_podmienkach_SR_a_CR.pdf
Prihlaska_Bezpecnost_a_kvalta_potravin_Sr_a_CR.doc