Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/456 - postup určovania statusu novej potraviny

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/456 z 19. marca 2018 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2015/2283 o nových potravinách.

 

Dátum uverejnenia: 20.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0456&from=SK