English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/567 - dovozné colné kvóty na párky a salámy a bravčové mäso s pôvodom na Islande

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/567 z 12. apríla 2018, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót na párky a salámy a bravčové mäso s pôvodom na Islande

 

Dátum uverejnenia: 13.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 1.5.2018.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2018:095:TOC