Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/555 - kontrolný program Únie na roky 2019-2021 - o rezíduách

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018, o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich.

 

Dátum uverejnenia: 10.4.2018

Účinnosť nariadenia: od 1.1.2019.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2018:092:TOC

 

 
 
Najčítanejšie
EU_2019/1804
4.11.2019