English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
21.11.2018
IX. vedecká konferencia: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca
 

 

Názov podujatia slovensky:

Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca    

Názov podujatia anglicky:

Young Scientists – Safety of Food Chain                                                          

Typ podujatia:

IX. vedecká konferencia

Termín konania:

21. – 22. november 2018 

Miesto konania:

Nitra

Garant podujatia:

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka                              Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,                               potravinárske a veterinárske vedy pri SAV

Kontaktná adresa, e-mail, web:

Ing. Zuzana Bírošová, CSc., Mgr. Ing. Milo Bystrický, Ing. Lucia Gabrišová   prof. Ing. Jozef Golian, Dr., www.mpsr.skwww.bezpecnostpotravin.sk

Výstupy z konferencie:

zborník na CD nosiči, 

Rokovací jazyk:

slovenský,  český

Anotácia podujatia:

Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom   z oblasti potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú spoluprácu do budúcnosti. Podujatie financuje  Kontaktný  bod  pre vedecko-technickú spoluprácu s  EFSA pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zameranie konferencie zhŕňa problematiku celého potravinového reťazca od prvovýroby cez fytosanitárnu kontrolu, spracovanie surovín a potravín až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi.