English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
12.06.2018
PRIPOMENUTIE: IFS konferencia o bezpečnosti potravín
 

 

Názov podujatia slovensky:

IFS konferencia o bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky:

IFS Food Safety Conference

Typ podujatia:

odborná konferencia

Termín konania:

12.6.2018

Miesto konania:

Kongresové centrum SPU  v Nitre

Garant podujatia:

Ing. Miroslav Šuška, prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

 

web:

QUALIFOOD s.r.o., nám. Míru 111/17, 787 01  Šumperk, info@qualifood.cz, jozef.golian@uniag.sk

www.IFSkonferencia.sk

Rokovací jazyk:

slovenský,  český 

Krátky popis:

Ide o prvú oficiálnu konferenciu IFS na Slovensku, ktorú usporiada  spoločnosť QUALIFOOD s.r.o. ako zástupca IFS pre ČR a Slovensko v spolupráci s SPU v Nitre. Odborná konferencia je určená manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia najnovších informácii o  systémoch riadenia v potravinárstve podľa  noriem IFS.  Budú tiež prezentované poznatky oblastí riadenia cudzích predmetov, riadenia alergénov, krízových situácií   apod. Na akcii vystúpia zástupcovia  majiteľa noriem IFS, spoločnosti IFS Management GmbH, ďalej skúsení audítori certifikačných spoločností a ďalší prezentujúci z odboru. 

IFS_Invitation_Conference_slovakia_12_06_2018_(1).pdf