English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

MPRV SR: Agrorezort sprísni zákon o neprimeraných podmienkach

  

 

 

Bratislava, 13. február 2018 – Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Agrorezort pripravil návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.

 

Najdôležitejšie zmeny:

  • Vyváženejšie a férovejšie zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami
  • Zákon zabráni, aby sa na obchode priživovali tretie firmy
  • Skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť podávania anonymných podnetov, lepšia kontrola a prísnejšie sankcie 

 

Čítať celú tlačovú správu

 

STANOVISKO POTRAVINÁRSKEJ KOMORY SLOVENSKA

 

Bratislava, 14.2.2018: Potravinárska komora Slovenska (PKS) sa oboznamuje s návrhom zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, ktorý bol predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len Ministerstvo pôdohospodárstva) do medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko ide o nový návrh zákona, ktorého znenie nebolo potravinárom doteraz prístupné.

 

PKS podrobí návrh dôkladnému preskúmaniu, je preto predčasné komentovať konkrétne ustanovenia. „Keďže cez obchodné reťazce sa predáva skoro 90% potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku, je pre PKS dôležité, aby boli dodávateľsko-odberateľské vzťahy vyvážené a aby táto vyváženosť bola premietnutá aj do legislatívnej úpravy. O pripomienkach k jednotlivým ustanoveniam zákona bude PKS rokovať priamo s Ministerstvom pôdohospodárstva“, uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.16.2.2018