English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Matej Tóth: Poviem vám, v čom robia deti chybu

(tlačová správa)

 

Tatranská Polianka, 27. apríl 2017 - V jedálničku našich detí by mali pribudnúť ryby a strukoviny, myslí si olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, ktorý sa stal tvárou projektu o zdravom životnom štýle „ Hravo ži zdravo“. Už po šiestykrát mapoval životný štýl piatakov základných škôl po celom Slovensku. Najúspešnejších účastníkov čakal Matej Tóth vo Vysokých Tatrách s tréningovým prekvapením.

 

Poznáme životný štýl piatakov základných škôl. Jedálniček žiakov, ich stravovacie návyky a trávenie voľného času sa v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi veľmi nezmenili. Rezervy sú v pohybových aktivitách u stále početnej skupiny detí, ktoré sa len minimálne venujú športu. Až 37 % detí sa venuje pohybu maximálne dvakrát do týždňa, 3 % vôbec. 18 % detí športuje len v rámci telesnej výchovy. Aktívnejšia je štvrtina piatakov, pohybu sa venuje štyrikrát týždenne a 35 % dokonca každý deň.

 

Kurz napomáha informovať rodičov o životnom štýle ich detí, má ambíciu preventívne pôsobiť na ich zdravie a eliminovať prípadný budúci vznik civilizačných ochorení. Uplynulé ročníky poukazujú na nevyhnutnosť viac sústrediť pozornosť na pohybové aktivity detí,“ povedala Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Pri počítači alebo televízii 3 až 5 hodín denne trávi čas 26 % detí. Väčšina, až 65 % detí im venuje len 1-2 hodiny. V stravovaní nenastali za posledné roky výrazné zmeny. Takmer tretina piatakov zo základných škôl konzumuje sladké každý deň.

 

A ako je to s pečivom? Takmer polovica zapojených žiakov konzumuje denne biele pečivo a 27,6 % žiakov uviedla ako súčasť svojej každodennej stravy celozrnné pečivo. Cereálie konzumuje 17,2 % detí a 10% sladké pečivo. Sladké pečivo konzumuje iba raz týždenne alebo vôbec polovica zúčastnených žiakov.

 

Najčastejšou prílohou dnešných piatakov sú cestoviny a varené zemiaky, ďalej nasleduje s podobným výskytom ryža a vyprážané prílohy. Štvrtina piatakov uviedla, že vôbec nekonzumuje vyprážané prílohy.

 

Pri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny prevažovali odpovede, že patria do každodenného jedálnička piatakov, ale strukoviny konzumuje raz týždenne len 36,6 % detí. Čerstvé ovocie a zeleninu vôbec neje minimálny počet detí, strukoviny však odmieta až 14,3 % piatakov.

 

Pozitívne hodnotím už samotnú myšlienku tohto projektu a teším sa, že sa podarilo osloviť také veľké množstvo školákov v danom veku. Takáto vzorka je už významná a dá sa z nej vychádzať. Ako rodiča ma potešilo, že až 91% školákov je nosí desiatu z domu. To je pre nás rodičov veľká šanca ovplyvniť, čo naše deti jedia počas dňa. Som rád, že zelenina a ovocie už nie je strašiakom. Priestor na zlepšenie vidím hlavne v nízkej konzumácii strukovín a hlavne rýb. Verím však, že aj vďaka projektu „Hravo ži zdravo“ sa aj tieto zdravé potraviny začnú viac objavovať na tanieroch našich detí,“ reagoval Matej Tóth na výsledky 6. ročníka „Hravo ži zdravo“.

 

Mliečne výrobky konzumuje každý deň 47 % piatakov a iba 3 % ich nekonzumuje vôbec. Z kategórie mäsa sú najčastejšou súčasťou stravy detí rôzne mäsové výrobky. Hydina je súčasťou každodenného jedálnička iba u 7 % piatakov, 21 % detí konzumuje každý deň hovädzie, bravčové mäso. Ryby vôbec neje viac ako tretina piatakov. Vyprážané jedlá konzumuje 1 až 2 krát týždenne až 70 % piatakov. Aj v tomto ročníku sme sa pýtali, kde piataci najčastejšie obedujú. Polovica z nich uviedla, že sa stravuje v školskej jedálni a 47 % zvyčajne doma. Drvivá väčšina, až 91 %, nosí školskú desiatu z domova. Najčastejšie majú piataci na desiatu rožok, alebo chlieb, až potom ovocie a zeleninu. Takmer 60 % má pravidelnú stravu 4 až 6 krát denne a len 58 % piatakov raňajkuje každý deň.

 

Správne stravovacie návyky sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí, aby nezvyšovali riziká ochorení počas dospievania a v dospelosti,“ povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

 

V 6. ročníku kurzu „Hravo ži zdravo“ vyplnilo dotazník 4 082 piatakov z celého Slovenska. Podarilo sa ním zmapovať rozsiahlu vzorku populácie slovenských detí a získať dôveryhodné informácie o ich životnom štýle. Dotazník bol zameraný predovšetkým na stravovacie návyky a pohybové aktivity detí a poskytol odpovede na otázky, ako trávia deti voľný čas, či športujú, koľko času trávia pri počítači a ako sa stravujú.

Do 6. ročníka „Hravo ži zdravo“ sa zaregistrovalo 204 škôl, 278 tried, 5597 žiakov, z toho 4848 súťažne. V kategórii tried s počtom žiakov do 10 aj tento rok zvíťazila ZŠ s MŠ Modra na Cirochou z Prešovského kraja. V kategórii tried s počtom žiakov do 20 zvíťazila ZŠ s MŠ Sninská zo Zemplínskych Hámrov a v kategórii tried s počtom žiakov nad 20 zvíťazila ZŠ Karpatská zo Svidníka. Najlepší bodový výsledok, 437, dosiahla piatačka Dianka Repková. Ocenení žiaci získali vecné dary od spoločností KUPS a Unilever Slovensko a vstupy do Slovenského národného múzea. Finančnú odmenu v hodnote 300,- € za najlepšie video získali žiaci 5. A triedy zo ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 v Košiciach. Mimoriadnou cenou tohto ročníka bol pre 12 žiakov s najväčším počtom bodov tréning s Matejom Tóthom, olympijským víťazom v chôdzi na 50 km v Rio de Janeiro. Tréning deti absolvovali v Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách. Projekt „Hravo ži zdravo“ priniesla na Slovensko v roku 2012 Potravinárska komora Slovenska. Odborným garantom programu je MUDr. Peter Minárik, gastroenterológ a odborník na zdravý životný štýl.

 

„Správne stravovacie návyky sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí, aby nezvyšovali riziká ochorení počas dospievania a v dospelosti,“ povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

 

Škola:                                          Trieda          Body   Žiaci        Súťažiaci     Kategória             

                                                                                                                                   

ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250 5.A          418,4      7               7                      do 10 ž.     

ZŠ s MŠ Sninská 318/16,                5.A          417,1      15             15                    do 20 ž.     

Zemplínske Hámre

ZŠ Karpatská 803/11, Svidník         5.A          411         23             23                    nad 20 ž.   

 

Všetky 3 víťazné školy sú z Prešovského kraja.

 

Traja žiaci s najvyšším počtom bodov vyhrávajú poukazy na nákup ľubovoľného športového tovaru v predajniach EXIsport v hodnote 80,- €:

 

  1. Diana Repková so 437 bodmi zo ZŠ s MŠ Sninská 318/16, Zemplínske Hámre, trieda 5.A
  2. Patrícia Pišková so 422 bodmi zo ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250, trieda 5.A
  3. Aneta Ferancová so 422 bodmi zo ZŠ s MŠ Na Výhone 188/16, Moravany n/Váhom, tr. 5.B

 

Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB. Odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter Minárik, majiteľ poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

 

Projekt podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku do roku 2015, ako aj Mgr. RNDr MUDr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR a MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

 

K atraktivite súťaže prispeli vecnými cenami spoločnosti KUPS, Unilever Slovensko, Slovenské národné múzeum a Potravinárska komora Slovenska.2.5.2017