English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS: Slovenskí spotrebitelia sa nemusia obávať, v obchodoch na Slovensku je dostatok kvalitných potravín

 

(tlačová správa)

 

Bratislava, 23.2.2017 – V prípadoch rozdielnej kvality potravín predávaných v Rakúsku a na Slovensku Potravinárska komora Slovenska (PKS) zdôrazňuje potrebu ich individuálneho posudzovania. Necitlivé paušálne hodnotenie by mohlo prispieť k zvýšeniu nákupnej turistiky a spôsobiť neistotu v otázke podpory priaznivého podnikateľského prostredia pre zahraničných investorov vyrábajúcich na Slovensku.

 

O dvojitej kvalite potravín na Slovensku a v Rakúsku sa diskutuje už dlhšie obdobie. Aj v  porovnaní vykonanom ministerstvom pôdohospodárstva sa ukázalo, že na trhu sú potraviny, ktorých kvalitatívne parametre sú na Slovensku lepšie, aj potraviny, ktorých kvalitatívne parametre sú horšie ako v zahraničí. PKS zastáva názor, že prezentovaný výber 22 druhov potravín nie je dostatočne reprezentatívny na prijatie jednoznačného hodnotenia. Problematiku rozdielnej kvality a ceny potravín treba posudzovať individuálne, v jednotlivých prípadoch môže byť dôvodom rozdielov odlišné technologické vybavenie konkrétneho výrobcu, spotrebiteľské preferencie, dvojnásobná sadzba DPH na potraviny na Slovensku alebo vyššia cenová citlivosť slovenského spotrebiteľa.

 

Pre spotrebiteľa je dôležité, že všetky potraviny uvádzané na trh sú bezpečné z pohľadu ochrany jeho zdravia a má zároveň možnosť dozvedieť sa z obalu potraviny všetky potrebné informácie na to, aby sa kvalifikovane rozhodol o jej kúpe. Pokiaľ jej obsah nezodpovedá označeniu, je na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, aby vyvodila voči výrobcovi patričné sankcie, ak je spotrebiteľ zavádzaný, a také prípady PKS odsudzuje. Vždy je to ale práve spotrebiteľ, ktorý môže svojou nákupnou voľbou rozhodujúcim spôsobom prispieť k tomu, aby sa v slovenských obchodoch predávali potraviny v čo najvyššej kvalite.

 

Nesprávna interpretácia výsledkov porovnania môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že tovar v rakúskych obchodoch je kvalitnejší a paradoxne prispieť k nákupnej turistike. PKS preto slovenských spotrebiteľov ubezpečuje, že v  obchodoch na Slovensku je dostatok kvalitných potravín porovnateľných s trhmi pôvodných členských štátov EÚ.

 

PKS s poľutovaním konštatuje, že predstavitelia vlády nevyužili možnosť prediskutovať tému rozdielnej kvality potravín s predstaviteľmi potravinárskych podnikov a PKS. PKS zastáva názor, že cesta k zlepšeniu postavenia domácich producentov potravín nevedie cez paušálne znevažovanie potravín nadnárodných výrobcov predávaných na slovenskom trhu, ale prostredníctvom vybudovania silného a konkurencieschopného potravinárskeho priemyslu a ekonomického posilnenia spotrebiteľa.

 

V prípade porovnania vykonaného ministerstvom pôdohospodárstva ide aj o výrobcov, ktorí sú na Slovensku významnými zamestnávateľmi a tvoria dôležitú súčasť slovenského potravinárskeho priemyslu. Vyrábajú kvalitné potraviny, ktoré vo vysokom štandarde realizujú na trhoch EÚ, a prispievajú k dobrému menu slovenského potravinárstva. Problém otvorený ministerstvom pôdohospodárstva sa preto nedotýka len potravinárskych spoločností, ale aj výrobcov automobilov, elektroniky a iného tovaru na Slovensku, ktorí uplatňujú politiku kvality a cien diferencovanú v závislosti od potrieb jednotlivých trhov. Necitlivé otvorenie témy by mohlo spôsobiť neistotu v otázke podpory ich podnikania na Slovensku a záujmu o vytváranie priaznivého prostredia pre zahraničných investorov.24.2.2017