PKS - SARIO: Podnikateľská misia...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy
SARIO: Podnikateľská misia a B2B rokovania v Srbskej republike
PKS dáva do pozornosti nasledovnú informáciu od vedenia agentúry SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu):

Dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.

Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:
• Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje,
• Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)
• Automotive
• Elektrotechniku a elektroniku
• ITC
• Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)
• Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)
• Chémiu a farmáciu
• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: jozef.mader@sario.sk, ktorému je potrebné zaslať vyplnený registračný formulár, ktorý nájdete v sekcii AKCIE na webe PKS.

V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári, vrátane kontaktov. Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska.

Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015.
Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO.
10.11.2015