PKS - Seminár - najlepšie...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy
Seminár - najlepšie dostupné techniky (BAT)

PKS dáva do pozornosti informačný seminár - fórum výmeny informácií o najlepších dostupných technikách BAT (Best Available Techniques) z oblasti pôsobnosti referenčných dokumentov o BAT (BREF) týkajúcich sa poľnohospodársko – potravinárskeho sektora /FDM BREF – Výroba potravín, nápojov a mlieka; IRPP BREF – Intenzívny chov hydiny a ošípaných; SA – Bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty/, ktorý sa uskutoční:

 

Termín: 27.okt. 2015 od 9.30 hod.
Miesto: aula Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Botanická 17, Bratislava
Účasť: ZDARMA
Organizátor: Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s MPRV SR, PKS a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).
Registrácia na linke: http://globus.enviroportal.sk/prihlasenie/

Ďalšie info získate u organizátora t.j. SIŽP, tel.: 02/59 304 194 alebo na č. 02/65 427 281.



6.10.2015