Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS: Pri znížení DPH na potraviny bude kľúčová dohoda s obchodnými reťazcami

(tlačová správa PKS z 25.5.2015)

 

V Bratislave, 25. mája 2015 – Potravinárska komora Slovenska považuje zníženie DPH na vybrané kategórie potravín z 20 percent na úroveň 10 percent za strategické rozhodnutie, ktoré môže pozitívne ovplyvniť správanie spotrebiteľov. Za kľúčovú považuje PKS dohodu s obchodnými reťazcami. Záväzok obchodníkov voči štátu by nemal mať len deklaratórny charakter. Štát by sa mal zároveň s obchodníkmi dohodnúť aj na zvyšovaní podielu domácich potravín, pretože v tejto oblasti dochádza ku kontinuálnemu poklesu.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že Slovensko má jednu z najvyšších DPH na potraviny v rámci celej Európskej únie (EÚ). Aj také členské štáty EÚ, ako sú Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Česká republika alebo Rakúsko, majú na potraviny nižšiu sadzbu DPH. Slovenskí výrobcovia potravín sú tak, pri zohľadnení ďalších vysokých vstupných nákladoch, so svojimi produktmi na pultoch obchodov v konkurenčnej nevýhode.

„Vítam rozhodnutie strany SMER-SD predložiť návrh na zníženie sadzby vybraných kategórií potravín na úroveň 10 percent,“ reagoval na opatrenie Daniel Poturnay, prezident PKS a dodal: „Aj keď z krátkodobého hľadiska bude mať prijaté opatrenie negatívny dopad na štátny rozpočet, som presvedčený, že v dlhodobom horizonte sa prejaví na príjmoch štátu pozitívne.“

PKS je presvedčená, že zníženie DPH na potraviny pozitívne ovplyvní správanie spotrebiteľov a pomôže tak znížiť nákupy v zahraničí, keďže mnohé potraviny v Rakúsku sú lacnejšie len v dôsledku nižšej sadzby DPH.

„Sme radi, že naša iniciatíva, aby obchodné reťazce prevzali svoj podiel spoločenskej zodpovednosti formou záväzku premietnuť zníženie dane do cien potravín na pulte, našla v kruhoch strany SMER-SD odozvu. Vzhľadom na predchádzajúce reakcie zástupcov obchodníkov považujeme toto riešenie za priechodné,“ povedal Daniel Poturnay.

PKS vníma rozhodnutie ako prvý krok na pomoc domácim potravinárom a, ak to vývoj štátneho rozpočtu umožní, očakáva rozšírenie zníženej sadzby DPH aj na ďalšie kategórie potravín. Z hľadiska monitorovania dodržiavania záväzku premietnuť zníženie DPH do koncových cien považuje PKS za vhodné zveriť túto kontrolnú činnosť jestvujúcej Cenovej rade zriadenej pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Jednanie vlády s obchodnými reťazcami by sa však nemalo obmedziť iba na tému zníženia DPH. Jedným z najväčších problémov slovenských potravinárov je pokračujúci prepad podielu slovenských potravín na pultoch obchodov až na úroveň 40 percent. Podiel slovenských potravín trhu kontinuálne klesá aj podľa štatistických údajov EUROSTAT-u, podľa ktorých sú na úrovni 40,4 percenta. PKS preto očakáva, že vláda SR bude na domácich potravinárov myslieť dlhodobo a prijaté opatrenia budú pre odvetvie potravinárskeho priemyslu strategické a v záujme jeho udržateľnosti na podnikateľskej scéne.25.5.2015