Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Prieskum o piatakoch: Športové aktivity sú síce hlavnou náplňou voľného času pre 66,0 %, ale každý štvrtý presedí pred televízorom denne presedí viac ako 2 hodiny

 

Bratislava, 15. január 2013 – Rovných 40 % detí neraňajkuje vôbec, alebo raňajkuje len občasne. Každé štvrté dieťa strávi pri televízii alebo počítači denne viac ako dve hodiny a až každé tretie dieťa športuje dvakrát týždenne a menej. To sú niektoré z výsledkov unikátneho celoslovenského prieskumu, ktorý bol súčasťou kurzu zdravého životného štýlu „Hravo ži zdravo“, určeného pre žiakov piatych tried. Potravinárska komora Slovenska (PKS) vzdelávací kurz realizuje s cieľom naučiť deti, ako zdravo žiť a predchádzať nadváhe. V druhom ročníku sa do neho zapojilo až 7 109 detí z celého Slovenska.

Na webovej stránke www.hravozizdravo.sk mali žiaci možnosť absolvovať druhý ročník internetového kurzu „Hravo ži zdravo“. Každý týždeň bola súťažiacim žiakom sprístupnená nová lekcia v podobe hry, umožňujúca plniť zábavné úlohy zamerané na rôzne témy, napríklad stravovací režim, zloženie jedálnička, kultúra stolovania, pohybové aktivity. Súčasťou kurzu Hravo ži zdravo bola aj súťaž určená pre žiakov 5-tried základných škôl. Kurz bol zahájený 10. septembra 2012 registráciou učiteľov a 1. októbra 2012 registráciou žiakov. Hlavný program internetového kurzu Hravo ži zdravo trval štyri týždne a súťažne ho žiaci museli ukončiť do 31.12.2012. Aj keď súťažná časť kurzu „Hravo ži zdravo“ už bola ukončená, svoje vedomosti o zdravom životnom štýle si deti môžu preveriť alebo nové informácie o ňom získať na stránke www.hravozizdravo.sk až do konca augusta 2013.

 

Bodovali najmä piataci z Prešovského kraja
Do 2. ročníka internetového kurzu „Hravo ži zdravo“ sa zaregistrovalo celkovo 7 109 žiakov z celého Slovenska, z čoho 5 743 bolo žiakmi piatych tried a mohli v súťažnej časti kurzu zabojovať o atraktívne ceny od partnerov. Do konca roku 2012 úspešne dokončilo kurz v jeho súťažnej časti 2 303 žiakov z 375 registrovaných tried a 138 žiakov nesúťažne. Tri najlepšie triedy s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci celého Slovenska, ktoré splnili podmienky súťaže „Hravo ži zdravo“ (minimálne 70 % žiakov z danej triedy ukončilo všetky štyri lekcie kurzu), vyhrali bezplatný vstup do expozície Slovenského národného múzea podľa vlastného výberu a mikiny značky Authority/EXIray do školy alebo na voľný čas od spoločnosti EXIsport. Traja žiaci s najvyšším počtom bodov vyhrali športové oblečenie a obuv značky Authority, EXIray, EXItrek rovnako od spoločnosti EXIsport v hodnote 60 Eur podľa vlastného výberu. Keďže až štyria žiaci mali zhodne 418 bodov, poradie na druhom a treťom mieste bolo určené žrebovaním za prítomnosti notára. Ďalší dvaja žiaci však neobišli bez odmeny a získali cenu „útechy“, ktorou je športové oblečenie značky Authority, EXIray, EXItrek od spoločnosti EXIsport v hodnote 40 Eur.

Poradie

Názov školy

Body spolu/body na žiaka
Trieda
Počet žiakov v triede
Kraj
1.
Základná škola s MŠ Ulič 137
5 654/403,9
5.A
14
Prešovský
2.
Základná škola s MŠ Modra nad Cirochou 250
3 149/393,6
5.A
8
Prešovský
3.
Základná škola s MŠ Vývojová 228
8 426/351,1
5.A
24
Bratislavský
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Trieda
Počet bodov
Kraj
1.
Ivan Antal
Základná škola s MŠ J. Palkoviča Fľaková 8
5.A
420
Banskobystrický
2.
Patrik Surmaj
Základná škola s MŠ Ulič 137
5.A
418
Prešovský
3.
Nikola Červeňáková
Základná škola s MŠ Šarišské Jastrabie 270
5.A
418
Prešovský


"Misia EXIsportu je podporovať masový šport a aktívny životný štýl ako u dospelých, tak aj u detí. Hlavne u nich je veľmi dôležité, aby sa športu venovali s radosťou, v správnej obuvi a oblečení a hlavne pravidelne. A je preto prirodzené, že kurz Hravo ži zdravo pre zlepšenie a zaktívnenie životného štýlu detí nás oslovil a pokračujeme v jeho podpore,“ hovorí marketingový manager spoločnosti EXIsport, Ing. Martina Tučeková.

„Prostredníctvom projektu „Hravo ži zdravo“ môžu deti získať nielen zdravé, ale aj kultúrne návyky formované poznatkami z histórie, vedy či výtvarnej kultúry u nás v niektorej z množstva expozícií Slovenského národného múzea,“ dodáva Matúš Lányi z Centra marketingu a komunikácie SNM, partnera kurzu.

Prieskum odhalil životný štýl súčasných piatakov
Súčasťou internetového kurzu „Hravo ži zdravo“ bol aj dotazník, ktorý vyplnilo 4 954 žiakov základných škôl. Projekt tak umožnil zmapovať rozsiahlu vzorku populácie slovenských detí a získať dôveryhodné informácie o ich životnom štýle. Dotazník bol zameraný predovšetkým na stravovacie návyky a pohybové aktivity detí a poskytol odpovede na otázky, ako dnešné deti trávia voľný čas, či športujú, koľko času trávia pri počítači a ako sa stravujú.

Z výsledkov dotazníku vyplýva, že športové aktivity sú hlavnou náplňou voľného času pre viac ako polovicu detí (66,0 %). V záujmových krúžkoch trávi väčšinu voľného času len 14,0 % detí a rovnaký počet detí, 14,0 %, venuje najviac voľného času televízii alebo počítaču. Rodičia sa deťom pri aktivitách venujú len u 5,0 % detí a leňošenie vyhľadávajú iba 3,0 % detí. Žiakom 5-tych tried základných škôl bola v dotazníku položená aj otázka, akým spôsobom a kde vykonávajú športové aktivity. Vonku po školskom vyučovaní športuje 52,0 %, v rámci pravidelných tréningov v športových kluboch sa športu venuje 31,0 % detí. Ostatné deti, t. j. 17,0 % športujú len v priestoroch školy v rámci hodiny telesnej výchovy.

V dotazníku nás tiež zaujímalo, koľko času deti venujú športu a naopak koľko času strávia sledovaním televízie a práci či hre na počítači. Z opýtaných žiakov 5-tych tried základných škôl 66,0 % športuje častejšie ako dvakrát týždenne. A rovných 34,0 % detí športuje dvakrát týždenne a menej, resp. vôbec. Sledovaniu televízie alebo počítaču sa 1 až 2 hodiny denne venuje 66,0 % detí. Viac ako 2 hodiny denne strávi pri televízii alebo počítači takmer 25,0 % detí.

Výsledky dotazníku nám poodhalili aj nedostatky v stravovacom režime žiakov 5-tych tried základných škôl. Až 40,0 % detí totiž neraňajkuje vôbec alebo raňajkuje len občasne. Menej ako štyrikrát denne je až 32,0 % a až 14,0 % detí je viac ako päťkrát denne. Na otázku, kde sa od pondelka do piatka najčastejšie stravujú, odpovedalo v školskej jedálni len 37,0 % detí, ale až 61,0 % detí doma, čo vzhľadom na vek detí nie je dobrou vizitkou pre školské jedálne. V zariadeniach rýchleho občerstvenia alebo v reštaurácii sa stravuje len 2,0 % žiakov.

Odpovede detí poukazujú na to, že deti majú stále čo vylepšovať na svojom životnom štýle. Obézne deti dneška sú totiž chorými ľuďmi zajtrajška. Účinnou prevenciou nežiaduceho zvyšovania telesnej hmotnosti detí je ich zdravý a aktívny životný štýl. Keď chceme poznať, aké majú dnešné deti stravovacie a pohybové návyky, musíme sa ich najprv na to opýtať a zistené údaje potom dobre zanalyzovať. Na poctivo získaných údajoch sa dajú budovať preventívne opatrenia. Nevyhnutnou súčasťou prevencie je aj edukácia detí o zdravom životnom štýle a takisto aj ich motivácia pre navodenie a udržanie pozitívnych zmien. Vítam preto aktivitu Potravinárskej komory Slovenska, že do škôl priniesla a do života uviedla vzdelávací kurz o zdravom životnom štýle. Pevne verím, že to nie je len jednoročná aktivita, ale dlhodobý vzdelávací program, ktorý bude deťom pomáhať v prevencii,“ povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

„V druhom ročníku sme zaznamenali obrovský nárast detí, ktoré sa zapojili do vzdelávacieho projektu. Nesmierne nás to teší, pretože získané vedomosti môžu byť pre deti a ich rodičov stimulom pre pozitívne zmeny v životnom štýle. V nasledujúcom období chceme viac komunikovať s učiteľmi a žiakmi. V prípade, že bude prejavený záujem, členovia Výboru pre zdravý životný štýl, ktorý je aktívny v rámci PKS, pripravia ďalší ročník internetového kurzu „Hravo ži zdravo“, ktorý by bol zahájený od septembra 2013. Informácie o jeho zahájení a o podmienkach súťaže budú uverejnené na webovej stránke www.hravozizdravo.sk,“ uzatvára Ing. Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB a odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter Minárik, z Poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE. Projekt podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku až do roku 2015.

 

Kontakt: Jarmila Halgašová, riaditeľka, halgasova@pks.sk, 0905 922 105, +421 2 444 500 45

 

Fotogaléria z odovzdávania ceny triede 5.A na ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za 3. miesto v 2. ročníku kurzu "Hravo ži zdravo" za účasti TV Markíza (dňa 23.1.2013):

 
 15.1.2013