PKS - PKS žiada predsedu vlády a...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy
PKS žiada predsedu vlády a poslancov, aby Recyklačnému fondu stopli netransparentný „ekologický“ biznis
Bratislava, 26. augusta 2009 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) žiada predsedu vlády SR a poslancov Národnej rady SR, aby pri opätovnom prerokovaní novely zákona o odpadoch zohľadnili zmeny navrhované prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Predseda vlády SR odobratím vedenia rezortu životného prostredia SNS prevzal na seba a na svoju stranu politickú zodpovednosť nielen za vedenie ministerstva životného prostredia, ale aj za znenie novely zákona o odpadoch a za jej prípadné negatívne dopady na podnikateľov a občanov Slovenska.

Netransparentný spôsob zaťaženia významnej časti podnikateľských subjektov na Slovensku dodatočnými, neodôvodnenými poplatkami do neštátneho Recyklačného fondu bez akýchkoľvek analýz dopadov a definovania relevantných dôvodov naštrbilo dôveru v zmysluplnosť a opodstatnenosť nedávno podpísaného Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ SR a RÚZ.

„Neštátny Recyklačný fond si podľa odhadov len poplatkami za obaly, v ktorých sú výrobky dodávané na trh zabalené, zvýši ročný príjem až o 17,3 mil. € (524 mil. Sk),“ povedal D. Poturnay, člen predstavenstva PKS a predseda výboru pre životné prostredie pri PKS. Tým, že dotácie poskytované Recyklačným fondom sa prideľujú nesystémovo a netransparentne, je nesporné, že posledné znenie novely zákona o odpadoch je výsledkom vplyvu lobistických skupín blízkych subjektom, ktoré čerpajú finančné prostriedky z Recyklačného fondu.

„Recyklačný fond svojou komunikáciou, že zdraženie potravín v nadväznosti na zavedené poplatky bude neopodstatnené, zavádza verejnosť,“ povedal D. Poturnay. „Ročný dopad na jednu slovenskú rodinu bude predstavovať v priemere sumu 400,- Sk, z ktorých len malá časť môže ísť na podporu separovaného zberu komunálneho odpadu,“ dodal.

PKS si uvedomuje existenciu problému dlhodobého podfinancovania separovaného zberu komunálneho odpadu. Komplexný systém efektívnej separácie zberu komunálneho zberu sa však mal riešiť systematicky už od prijatia zákona o odpadoch v roku 2001. Dlhodobé neriešenie situácie v odpadoch na Slovensku neznamená neexistenciu problémov, práve naopak. Problémy pribúdajú a rastie aj nervozita zodpovedných subjektov z blížiaceho sa termínu povinného zabezpečovania separácie komunálneho odpadu.

Vzniknutá situácia však neoprávňuje nikoho, ani ústavných činiteľov, prijímať v poslednej chvíli nesystémové, netransparentné a účelové opatrenia míňajúce sa účinku, ktoré však vyťahujú peniaze z peňaženiek nielen podnikateľov, ale všetkých daňových poplatníkov. Namiesto toho, aby preskúmali a poučili sa z fungovania systémov v zahraničí, rozhodli sa ísť najmenej efektívnou a najmenej transparentnou, „tzv. slovenskou“ cestou. Táto cesta je však najvýhodnejšia pre vedenie Recyklačného fondu a osoby mu blízke, ktoré však nezaujíma, že Slovensko má dostatok kapacít na zhodnotenie a recykláciu odpadov.

Predstavitelia potravinárskych subjektov združených v Potravinárskej komore Slovenska sú aj teraz pripravení sadnúť si za okrúhly stôl s predstaviteľmi vlády a samosprávy a rokovať s nimi o vytvorení dlhodobo udržateľného a efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a jeho podpory.

Touto cestou vyzývame predsedu vlády SR a poslancov Národnej rady SR k zodpovednému prístupu a k otvorenému dialógu o nastolenej problematike s cieľom vyriešenia financovania separácie komunálneho odpadu bez poškodzovania spoločných záujmov Slovenskej republiky a jej občanov a to prv, než budú o pripomienkach a návrhoch pána prezidenta poslanci hlasovať v Národnej rade SR.
26.8.2009