English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Akcie: Marec 2018
27.03.2018
 

 

Termín konania: 27.3.2018 o 10.00 hod.

Miesto konania:  Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6 (4.posch.)

Organizátor: RK SOPK Bratislava

 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Argentínou a Peru.

Konkrétny presný čas individuálnej konzultácie cca 30 minút bude včas oznámený každej prihlásenej firme po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.
 
Predmet konzultácií nájdete v priloženej pozvánke s prihláškou.
Prihlášky posielajte na adresu: vladislav.oros@sopk.sk do 20.3.2018.

27.03.2018
 

 

Termín konania: 27.3.2018 od 8.30 - do 10.00 hod.

Miesto konania:  kaviareň Foxford, Obchodná 26, Bratislava

Vstupné: 8,00 Eur (vrátane kávy a raňajok)

 

Registračný formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.ranajkysreklamou.sk  resp. aj v prílohe.

Ranajky_s_reklamou_27-03-2018.docx
22.03.2018
 

 

Termín konania: 22.-23.3.2018

Miesto konania: Park Hotel Piešťany

 

Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších poznatkov v oblasti legislatívy a kontroly potravín, systémov riadenia bezpečnosti potravín, mikrobiologickej a mykologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie perspektívnych technológií pre bezpečnejšie potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, zdravím, výživovou hodnotou potravín, welfere a inými vplyvmi.

 

Podrobný program konferencie nájdete v prílohe.

Piestany__BaKP_program_2018.docx
19.03.2018
 

Termín: 19.-25. marca 2018

Miesto: Hanoj, Vietnam

Organizátor: RK SOPK Trnava

 

Členom PKS dávame do pozornosti obchodnú misiu do Vietnamu (Hanoj), ktorú pripravuje Trnavská RK SOPK v spolupráci s partnerskou obchodnou a priemyselnou komorou Vietnam (Hanoj) a obchodným oddelením slovenského veľvyslanectva v Hanoji. V pípade Vášho záujmu o účasť na tejto misii, prosím pošlite vyplnenú Prihlášku na e-mail peter.kovar@sopk.sk najneskôr do 10.2.2018. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

Pozvánku k predmetnej obchodnej misii, spolu s programom a prihláškou nájdete v prílohe.

2018_Vietnam_firmam.docx
15.03.2018
 

 

Termín konania: 15.3.2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Miesto konania:  Hotel Austria Trend Premium, Bratislava

 

Dávame členom do pozornosti konferenciu na tému "Podnikateľské vzdelávanie - budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska. Rezonancia 2018".

Cieľom konferencie je vyslať silný signál vzdelávacej komunite, že vzdelávanie neznamená iba duálne vzdelávanie, ale zdôrazniť význam inovácií a iniciatív súkromného sektora vo vzdelávaní a podporovať viac partnerstiev podnikateľských a vzdelávacích odvetví, ich aktívny prínos k transformácii vzdelávacieho systému „zdola nahor".

 

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a programe konferencie.

Pozvanka_ZPS_final.pdf
Konferencia_predbezny_program.docx
15.03.2018
 

Termín konania: 15.3.2018 o 9.00

Miesto konania:  BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Účasť: bezplatná

 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovenskou Franchisingovou Asosiáciou organizuje BIZNIS RAŇAJKY a individuálnu konzultáciu na tému "Franchisingové koncepty".

 

Prihláška na seminár (kód 180315): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Bližšie informácie v prílohe a na linke: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018021204

BR_franchising1.pdf
12.03.2018
 

 

Termín konania: 12.3.2018 o 10.00 hod.

Miesto konania:  aula Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Botanická 17, Bratislava

Organizátor: MPRV SR

 

MPRV SR informuje, že až 179 miliónov Euro je pripravených na čerpanie na informačné a propagačné programy EÚ zamerané na zvýšenie odbytu potravín na trhoch EÚ a tretích krajín. Z tohto dôvodu MPRV SR organizuje Informačný deň, ktorého program nájdete po rozkliknutí nadpisu tejto akcie.

 

Vzhľadom na to, že počet účastníkov informačného dňa je obmedzený na 140, v prípade Vášho záujmu nahláste, prosím Vašu účasť na sekretariát PKS: pks@pks.sk obratom, najneskôr však do 8. marca 2018, do 13.00 hod.

 

Informáciu o výstupoch z "Info dňa MPRV SR" nájdete v priloženom Zápise a v 2 prezentáciách, ktoré odzneli na uvedenom seminári. 

2018-03-12_SVK_Info-day_D.CH..pptx
Prezentacia_OPVaI.pptx
EK-Call_for_proposal_2018.pdf
Zapisnica_2018_03_12_Info_den_MPRV.doc
10.03.2018
 

Termín: 10.-12.3.2018

Miesto: Atény, Grécko, výstavisko METROPOLITAN EXPO

Organizátor: spoločnosť Forum S.A. - organizátor významných špecializovaných veľtrhov v Grécku

 

Členom PKS dávame do pozornosti informáciu, že dňa 30.11.2017 sa z iniciatívy veľvyslankyne Slovenskej republiky v Grécku Ivety Hricovej uskutočnilo stretnutie so zástupcami spoločnosti Forum S.A. - organizátor významných špecializovaných veľtrhov v Grécku s cieľom prediskutovať podmienky účasti slovenských podnikateľských subjektov v rámci národného stánku Slovenska na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu FOODEXPO, ktorý je najvýznamnejším potravinárskym veľtrhom v celom regióne juhovýchodnej Európy.

 

Viac informácií o veľtrhu získate na webovej stránke organizátora, Forum, S.A.: http://www.foodexpo.gr/?lang=en

06.03.2018
 

Termín: 6.3.2018

Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava 

Cena: bezplatne

Kontakt: Adam Kalina, tel.: +421 908 616 853, email: adam.kalina@sario.sk,

                Adam Csuka, tel.: +421 910 828 327, email: adam.csuka@sario.sk

SARIO v spolupráci s SOPK pripravuje prijatie podnikateľskej misie z Grécka. Máte možnosť rozšíriť si sieť Vašich kontaktov a nadviazať spoluprácu s gréckymi firmami z týchto sektorov:

- stavebný priemysel, stavebné materiály, farby
- izolácie, solárne systémy
- potravinársky priemysel
- energetika
- odpadové hospodárstvo
- doprava, logistika
- kozmetika

Viac informácií a zoznam gréckych spoločností nájdete na stránke podujatia:

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/grecka-podnikatelska-misia-na-slovensku

 

V prípade záujmu o účasť registračný formulár najneskôr do 23. februára 2018.